Nyhetsarkiv

NYHET | 17.09.2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etablert en referansegruppe til ekspertutvalget, Byggkvalitetsutvalget, som arbeider med å sikre byggkvalitet og seriøse og kvalifiserte aktører i byggenæringen.

NYHET | 11.09.2018

Det regjeringsoppnevnte Digital21-prosjektet, som skal gi råd og anbefalinger om hvordan næringslivet kan digitaliseres, har overlevert 64 forslag til digitaliseringstiltak til næringsministeren.

NYHET | 04.09.2018

Nelfo har deltatt i arbeidet med revisjon av standarden for energiledelse - ISO 50001:2018, som nå er tilgjengelig hos Standard Online.

NYHET | 31.08.2018

Har bestilt 2 700 nettkurs

NYHET | 29.08.2018

Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange prosjekter. Det pektes på uheldig praksis i håndtering av kontraktsbetingelser, krevende samarbeidsklima og mange konflikter. Bransjen får ved dette et dårlig omdømme og prosjektgjennomføringen blir lite effektiv. I tillegg bruker aktørene store beløp på advokater. For å bedre denne situasjonen har Nelfo tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt i byggenæringen.

NYHET | 17.08.2018

Nelfo og Integra var godt synlige på Arendalsuka - se glimt her.  På linkene under finner du arrangementene som ble avholdt under Arendalsuka.

NYHET | 16.08.2018

Temperaturen steg en del grader da Nelfo inviterte til debatt om forbrukermakt i strømmarkedet under Arendalsuka 15.august.

NYHET | 16.08.2018

Nelfo har for 38. gang gjennomført en lønnsomhetsundersøkelse. Årets utgave baserer seg på besvarelser fra totalt 821 medlemsbedrifter som er rekord i antall deltakere.

NYHET | 15.08.2018

Nelfo presenterer en rapport om effektivisering i husholdningene - et alternativ til nettinvesteringer på Arendalsuka.

NYHET | 15.08.2018

Bellona, Nelfo og Elektroforeningen presenterte sine «10 bud for elektrifisering av norskekysten» under Arendalsuka i dag. Dokumentet beskriver et hovedmål om at norskekysten skal være utslippsfri innen 2040, og hvilke planer og virkemidler som trengs for å oppnå dette. De tre samarbeidspartnerne ser for seg en kystgrid, med havna som forsyningspunkt for fornybar energi. 

NYHET | 13.08.2018

Norge vil mangle nær 100 000 fagarbeidere i 2035, mange innen elektrofagene. Det skjer samtidig som Norge skal ta i bruk ren, elektrisk kraft på nye områder. Hvem skal gjøre jobben, spurte debattleder på seminaret som El og IT Forbundet arrangerte under Arendalsuken i dag.

NYHET | 13.08.2018

-Det skal investeres store beløp i samferdselssektoren de kommende årene. Hele 1000 millliarder kroner frem mot 2029 ifølge gjeldende Nasjonal Transportplan. Dette er en historisk satsing. Planen beskriver også godt de mulighetene som ligger i teknologiutviklingen og nye tjenester i samferdselssektoren.

NYHET | 13.08.2018

Utslipp fra byggeplassene er de glemte utslippene. Ved å elektrifisere byggeplassene fjerner vi utslipp og støy. Resultatet blir et bedre arbeids- og bomiljø, sa Tore Strandskog på et seminar under Arendalsuka.

NYHET | 01.08.2018

Få svar på sekunder. Oppdatert på NEK 400:2018 – elbillading – solstrøm. Last ned på Google Play / Appstore.

NYHET | 17.07.2018

Pilot-T, som er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, er et tilbud til norske bedrifter om å bidra i utviklingen av ny teknologi og nye løsninger til nytte for transportsektoren. Formålet er å støtte løsninger som bidrar til et digitalisert transportsystem som gir bedre fremkommelighet, sikkerhet, reduserte utslipp og reduserte kostnader.