Nyhetsarkiv

NYHET | 21.11.2018

Budsjettforliket gir mer penger til Enova og til klimatiltak i kommunene. Tirsdag ble regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre enige med KrF om statsbudsjettet 2019.

NYHET | 12.11.2018
NYHET | 08.11.2018

Det er utsikter til god vekst i bransjen, men installatørene må finne nye måter å møte markedet på, konstaterte adm.direktør Ove Guttormsen under åpningen av Nelfos årskonferanse i Oslo 6.november. Se innslag fra konferansen her.

NYHET | 08.11.2018

Tariffnemnda har vedtatt fortsatt delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene. Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om tolkning.

NYHET | 08.11.2018

Fullelektrifisering av energiforbruket i Norge vil kreve 30-50 terrawattimer kraft. Det betyr at fullelektrifiseringen er innen rekkevidde.

NYHET | 07.11.2018

Hvilke digitale verktøy kan hjelpe oss med bedre kartlegging og håndtering av byggavfall? Hvilke muligheter finnes i dag for å oppnå avfallsreduksjon på bygge- og anleggsplasser, og hvordan få med hele organisasjonen?

NYHET | 01.11.2018

Ifølge statistikk fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil antall  fiberbredbåndabonnementer nå 1 million i 2018.

NYHET | 01.11.2018

Nedenfor finner du diverse presentasjoner fra Nasjonal brann- og elkonferansen 2019

NYHET | 31.10.2018

Innblikk inneholder et utdrag fra Nelfos markedsrapport, som utkom  i begynnelsen av oktober, i tillegg til noen aktuelle næringspolitiske saker med betydning for markedsutviklingen.

NYHET | 31.10.2018

Konflikter i byggeprosjekter koster 2,2 milliarder årlig for anleggsbransjen. Dette sløseriet må det bli slutt på, fastslo Nelfos næringspolitiske direktør Tore Strandskog i sin innledning på en workshop om temaet på Næringslivets hus i Oslo 30.oktober. 

NYHET | 27.10.2018

En større fleksibilitet mellom de ulike høyere utdanningsinstitusjonene fordrer likebehandling og mest mulig smidige og sømløse overganger. Nelfo mener at forslaget med å splitte kvalitetsutviklingsoppgaven på to etater er å gå i feil retning. Se innslag fra høringen her.

NYHET | 26.10.2018

Det formelig kokte da Yrkes-NM og Utdanningstorget på Hellerudsletta gikk av stabelen 23. – 25. oktober. Nesten 300 av landets beste lærlinger og deltakere var i sving under Yrkes-NM. I tillegg til elektro og telekom var hele 30 yrkesfag representert.

NYHET | 26.10.2018

Klare for de store prosjektene

NYHET | 24.10.2018

- Alt fra små og mellomstore bedrifter til store konsern bruker Eldata tilbud og Eldata anbud.

NYHET | 23.10.2018

Økte overføringer til Enova og virkemiddelbruk, CO2-fond, nye krav til nettariffering, elektrifisering av norskekysten, elavgift og handlingsplan for energisparing i bygg var temaer da Nelfo møtte i høringen i Energi- og miljøkomiteen i dag. Se innslag her.