Nyhetsarkiv

NYHET | 05.07.2018

Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslippene og erstatte oljefyr med fornybar oppvarming. Les forskriften her.

NYHET | 04.07.2018

PILOT-E utlyser nå 100 millioner kroner til å utvikle løsninger for null- eller nær nullutslippsløsninger for maritim transport og til løsninger eller forretningsmodeller som kan gi vesentlige utslippskutt i den landbaserte industrielle verdikjeden. PILOT-E er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova og ble startet i 2015.

NYHET | 02.07.2018

Transportsektoren er i endring. Ny teknologi og digitalisering påvirker hvordan vi bygger og bruker veiene. Hvordan kan vi få mer og sikrere vei for pengene ved å ta i bruk nye digitale løsninger? Og hvordan kan Norge ta en ledende posisjon og utvikle nye næringer? Delta på seminaret: Intelligente veier og næringsutvikling på Arendalsuka. 

NYHET | 02.07.2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring forslag til mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning. Høringsfristen er 15. september.

NYHET | 15.06.2018

Klima-og miljøminister Ola Elvestuen (V) roser næringslivets satsing på fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Fredag 14. juni fikk han overrakt en veileder for kutt av utslippene på norske byggeplasser. – Her gjør Norge noe som ingen andre er i nærheten av. Vi viser ikke bare at det er mulig å redusere utslippene, men også hvordan det skal gjøres, sa Elvestuen.

NYHET | 14.06.2018

-Tør du samarbeide med en konkurrent, spør Cathrine Aspestrand i Nelfo. Nå har Nelfo, NHO og EBA utarbeidet en sjekkliste som skal gjøre det enklere å samarbeide om større anbud og prosjekter.

NYHET | 12.06.2018

Næringslivet vil bidra med å kutte CO2-utslipp, men vil ha hjelp i form av et CO2-fond etter modell av NOx-fondet til å finansiere kutt.

NYHET | 07.06.2018

Stortinget har vedtatt å endre reglene for innleie. Regjeringen foreslo i utgangspunktet å begrense mulighetene til innleie i byggebransjen i Oslo. Dette har det vært bred politisk enighet om, men et flertall på Stortinget ønsket å gå lenger og vedtok at de samme reglene skal gjelde for alle bransjer over hele landet. Det er særlig de små og mellomstore bedriftene som rammes.

NYHET | 05.06.2018

Gladmelding til landets hytteeiere - fra i dag kan også eiere av fritidsboliger benytte seg av Enovas støtteordning til boligeiere. I tillegg til solceller og varmestyringssystemer utvides listen over tiltak som støttes til å inkludere akkumulatortanker, som gjør det mulig å lagre energi. Målet er å begrense effektutfordringer i strømnettet

NYHET | 04.06.2018

Over 19.000 personer besøkte Eliaden i Lillestrøm i løpet av tre hektiske dager. 298 utstillere deltok med til sammen 12.000 kvadratmeter.

NYHET | 31.05.2018

Det ble totalforbud mot å bruke byggematerialer inneholdende asbest i 1986. Frem til i dag har kunnskapen om asbest blitt stadig mer mangelfull, spesielt blant yngre håndverkere.

NYHET | 29.05.2018

Ideen om Norge som Europas fremtidslaboratorium kan lyde offensivt, men er heller ikke helt urealistisk, påpekte Nelfo-direktør og styreleder i Elektroforum, Ove Guttormsen da han innledet åpningskonferansen på Eliaden 29. mai.

NYHET | 28.05.2018

I 2016 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for Sentral godkjenning. Overgangsordningen er nå formelt forlenget med to nye år frem til 1. juli 2020. Departementet har også vedtatt forenklet søknadsvurdering når sentralt godkjente foretak får nytt organisasjonsnummer.

NYHET | 24.05.2018

Innblikk inneholder et utdrag fra Nelfos markedsrapport, som utkom i begynnelsen av 
mai, i tillegg til noen aktuelle næringspolitiske saker med betydning for markedsutviklingen.

NYHET | 24.05.2018

Det ble foretatt nær 10 milliarder i investeringer i ekom-infrastruktur i 2017 – nær halvparten er fiberutbygging. Dette utgjør 28 prosent av den samlede omsetningen.