Nyhetsarkiv

NYHET | 04.03.2019

NHO er svært fornøyd med at Høyesterett slår fast at ansiennitet kun er et av flere momenter som må hensyntas i totalbedømmelsen av hvilke ansatte som er overtallige.

NYHET | 01.03.2019

Både Nelfo og elektroentreprenørene ønsker korte (halvårlige) utdanninger som oppdaterer studentene på ny kompetanse. Fagskolen Vestfold har derfor i samarbeid med Nelfo utviklet et kurs for elektrotekniker som går over to semestre.

NYHET | 28.02.2019

Stor mangel på elinstallatører i solenergimarkedet

NYHET | 19.02.2019

De som skal levere fremtidens smarte bygg må passe nøye på at de ikke etterlater seg sikkerhetshull. Hackere og kriminelle kan ta seg inn gjennom uante kanaler, påpeker Bente Hoff, avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

NYHET | 13.02.2019

Husk å sende inn årsoppgaven innen fristen 28. februar - unngå gebyr! Årsoppgaven er grunnlaget for beregning av medlemskontingent for 2019. Viktig at alle oppdaterer navn og epost til daglig leder og HR-ansvarlig.

NYHET | 13.02.2019

– Jeg har aldri vært så lite bekymret for bransjen som jeg er nå, fastslo Nelfos adm.direktør Ove Guttormsen under en paneldebatt på første dag av Energismarte Bygg Konferansen i Lillestrøm 12. februar.

NYHET | 11.02.2019

Brann og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren. 13. februar arrangerers en nasjonal komfyrvaktkampanje, der også Nelfo er med, for å skape økt oppmerksomhet om de mange komfyrbrannene. Som en del av kampanjen vil det bli installert 100 komfyrvakter hos noen som trenger det rundt om i landet.

NYHET | 11.02.2019

Standard Norge har mottatt innspill om behov for endringer i standardkontraktene for bygg og anlegg og ønsker nå tilbakemelding fra flere aktører i bransjen. Tilbakemeldingene vil inngå i det videre arbeidet med å holde standardkontraktene relevante og aktuelle.

NYHET | 05.02.2019

Myndighetene kan sikre strømkundene lavere nettleie – om NVE og politikerne vil, skriver næringspolitisk direktør Tore Strandskog i en kronikk i Dagens Næringsliv.

NYHET | 31.01.2019

Kunnskapsløftet 2018 oppdaterte tusenvis av elektrofagfolk

NYHET | 25.01.2019

For å være tett på utviklingen innen solkraft og lagring, har Nelfo blitt del av SolarPower Europe. Våre medlemmer har løsningene og kompetansen og er tilstede over hele landet for å levere smarte energiløsninger til boligeiere, kommuner og næringslivet, sier Ove Guttormsen i en kommentar.

NYHET | 24.01.2019

Svart arbeid er et velkjent problem i byggebransjen. Useriøse aktører har fortsatt betydelige andeler av markedet. Presset er størst innen de tradisjonelle håndverksfagene, men også innenfor de tekniske fagene er det mange useriøse aktører. I følge tall fra NHO koster arbeidslivskriminalitet i Norge ca. 28 milliarder hvert år. Nelfo har laget en video som et tiltak mot svart arbeid. Se videoen her.

NYHET | 21.01.2019

Torsdag 17. januar ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om ny regjeringserklæring. – Nå får vi en regjering som sikrer flertall i Stortinget bak de satsinger man er enige om. Regjeringsavtalen er svært god på mange områder, sier Tore Strandskog i en kommentar.

NYHET | 17.01.2019

Det oppstår ofte tvister eller uenigheter om forståelsen av kontrakter, både i næringsentrepriser og i oppdrag for private kunder. Nelfo har gjennomført en undersøkelse blant flere medlemsbedrifter om hva som bidrar til konflikter i bygg- og anleggsbransjen. Basert på resultatene fra undersøkelsen og våre erfaringer, har vi utarbeidet noen sentrale praktiske råd for å forebygge konflikter i kontraktene.

NYHET | 11.01.2019

Under finner du link til nyhetssakene som ble mest lest i 2018.