Nyhetsarkiv

NYHET | 24.10.2018

- Alt fra små og mellomstore bedrifter til store konsern bruker Eldata tilbud og Eldata anbud.

NYHET | 23.10.2018

Økte overføringer til Enova og virkemiddelbruk, CO2-fond, nye krav til nettariffering, elektrifisering av norskekysten, elavgift og handlingsplan for energisparing i bygg var temaer da Nelfo møtte i høringen i Energi- og miljøkomiteen i dag. Se innslag her.

NYHET | 23.10.2018

Lærlingtilskuddet, kvalifikasjonskrav i Sentral godkjenning, energiforsyningskrav i Byggteknisk forskrift og ladeklare bygg var temaer da Nelfo møtte i høring i Kommunal- og forsyningskomiteen. Se innslaget her.

NYHET | 19.10.2018

Høyesterett avsa nylig en dom der en arbeidstaker etter virksomhetsoverdragelse hadde rett til å fastholde arbeidsforholdet til sin tidligere arbeidsgiver.

Les mer på nho.no her

NYHET | 16.10.2018

Det arrangeres nå workshops rundt i landet med det økende konfliktnivået i byggenæringen som tema. I dag var turen kommet til Stavanger. Første arrangementet var i Tromsø 18. september etterfulgt av Trondheim 2. oktober.

NYHET | 12.10.2018

16. januar 2019 arrangeres Nasjonal brann- og elkonferanse på Gardermoen. Arrangørene er Drammensregionens brannvesen IKS og Nelfo.

NYHET | 09.10.2018

Norsk økonomi er nå i en moderat konjunkturoppgang, og det er høykonjunktur i sikte frem mot 2020. Vekstforventningene skyldes bedre tider internasjonalt og at petroleumsinvesteringene igjen vil øke her hjemme. For elektroinstallasjonsbransjen skjer det også mye positivt mht. klimarelaterte investeringer, økt elektrifisering, automatisering og digitalisering i hele samfunnet. Det gjør at vekstutsiktene for elektroinstallasjonsbransjen er gode de kommende årene. Dette fremgår av Nelfos rykende ferske markedsrapport. 

NYHET | 08.10.2018
NYHET | 04.10.2018

Det arrangeres nå workshops rundt i landet med det økende konfliktnivået i byggenæringen som tema. Ballen ble sparket i gang i Tromsø 18. september og 2. oktober var turen kommet til Trondheim. 

NYHET | 02.10.2018

Ståle Brå fra Bravida Norge, avd.Trondheim klinket til med en bronsemedalje i elektrikerfaget under Euroskills 2018 i Budapest. Dette er det beste norske resultatet for en deltaker i elektrikerfaget noensinne i Euroskills.

NYHET | 28.09.2018

Endrer ikke eltilsynet på kort sikt

NYHET | 21.09.2018

NVE sendte i vinter ut forslag til endring i regelverket for hvordan nettselskapene skal utforme nettleien. Det kom mange negative innspill på den foreslåtte modellen for effekttariffer, deriblant fra Nelfo. NVE planlegger nå en ny høring første kvartal 2019.

NYHET | 20.09.2018

Som kjent trer de nye reglene som begrenser adgangen til innleie fra bemanningsbyrå i kraft 1. januar 2019. Les nyhetssak her. Det er gitt overgangsregler for avtaler som er opprettet før 1. januar 2019. Overgangsreglene innebærer at lovendringen i AML 14-12(2) for disse avtalene først trer i kraft 1. juli 2019.

NYHET | 19.09.2018

Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange byggeprosjekter. Det er økende frustrasjon over uheldige kontraktbetingelser, krangel om penger i sluttoppgjørene og ofte krevende samarbeidsklima. Byggenæringen begynner kort og godt å bli lei av det økende konfliktnivået. Dette var tema for en workshop i Tromsø 18. september. Se glimt her.

NYHET | 18.09.2018

NHOs kompetansebarometer for 2018 viser at bedrifter som har behov for personer med elektrofagutdanning øker. I undersøkelsen for 2018 fremkommer det at bedriftenes behov etter de ulike yrkesfagene både er stabile og holder seg stort sett på samme nivå over tid. Imidlertid øker etterspørselen etter elektrofag, fra om lag 25 prosent i 2015 til over 30 prosent i år.