Nyhetsarkiv

NYHET | 08.04.2019

Rune Kolbeinsvik fra Electro Automation Austevoll er valgt til ny styreleder i Nelfo. Han overtar etter John Harry Simonstad fra Arendal El Team, som har vært styreleder de siste fire årene. For sitt arbeid som tillitsvalgt gjennom mange år ble Simonstad utnevnt til æresmedlem i Nelfo.

NYHET | 04.04.2019

Det må bli slutt på at underentreprenørene skvises i byggeprosjektene. Partene må snakke sammen, og utøve god, gammeldags folkeskikk, mener Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

NYHET | 03.04.2019


NHO og landsforeningene inviterer ledelsen og forhandlingsansvarlige i medlemsbedriftene til orienteringsmøte om årets oppgjør. Se oversikten her og meld deg på i din region.

NYHET | 03.04.2019

PILOT-E utlyser nå 120 millioner til innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet eller prosjekter som tar for seg en helhetlig leveransekjede for hydrogen.

NYHET | 01.04.2019

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør. - I en tid med stor usikkerhet ute, har det vært viktig for oss å gjøre det vi kan for å styrke konkurranseevnen til våre bedrifter her hjemme. Det har vi nå klart, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Partene ble enige om en ramme på 3,2 prosent. 

NYHET | 01.04.2019

Nelfo og EL og IT forbundet gjennomfører i samarbeid med SINTEF Energi akkurat nå et forskningsprosjekt om elektriske styringssystemer i boliger. Undersøkelsen avsluttes 17.4.2019.

NYHET | 29.03.2019

Kom tilbake til Nelfo

- Nelfo sin interessegruppe for energientreprenører ble en portal for fullt medlem­skap, sier adm. direktør Arild Borgersen i Nettpartner. 

NYHET | 27.03.2019

LO og YS har i dag varslet hvilke bedrifter som vil bli berørt av streik dersom meklingen ikke fører frem. Her kan du sjekke om din bedrift blir rammet.

NYHET | 27.03.2019

NHO og 24 organisasjoner, blant dem Nelfo, beklager at regjeringen ikke ønsker å etablere et CO2-fond etter NOx-fond modellen, og at det ikke er grunnlag for noen miljøavtale om utslippsreduksjoner fra transport i denne omgang.

NYHET | 22.03.2019

Nelfo støtter ikke Enovas forslag om å ta med effektbehovet som en del av energimerkekarakteren. Årsaken er først og fremst at innholdet og betydningen av energimerket blir vanskelig å forstå for forbrukerne.

NYHET | 14.03.2019
NYHET | 07.03.2019

European Association of Electrical Contractors, AIE, der Nelfo er medlem, kjører nå en kampanje om elektrobransjen og installatørenes rolle i å løse viktige samfunnsoppgaver innen energi, klima, bygg, transport, digitalisering, sikkerhet mv. Målgruppen for kampanjen er politikere og institusjoner i EU.

NYHET | 06.03.2019

Lønnsoppgjøret 2019: Norge trenger lønnsomme bedrifter for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser. Mye tyder på at det i år blir mulig å få til både reallønnsvekst og styrket konkurranseevne.

NYHET | 06.03.2019

Fram til nå har det ikke vært noen standard som har vurdert kostnadene ved utbedring eller oppgradering av et elektrisk anelgg. Dette gjør NEK noe med og vil i løpet av høsten 2019 lansere en ny standard for El-takst.

NYHET | 04.03.2019

Det er trygt og greit å få hjelp med å forsikre bedriften og dens ansatte riktig, fastslår daglig leder Frode Johansen i Kristiansandsbedriften Elektroxperten.