Nyhetsarkiv

NYHET | 16.05.2019

For å bygge flere og bedre heldøgns plasser i sykehjem og omsorgsbolig foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å øke tilsagnsrammen i Husbanken med 1,57 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 900 plasser.

NYHET | 14.05.2019

En vellykket norsk elbilpolitikk har bidratt til vesentlige utslippsreduksjoner i transportsektoren. Nå ønsker regjeringen å stimulere til ytterligere utslippskutt med helt ny Enova-satsing rettet mot næringstransport.

NYHET | 14.05.2019

Elektrifisering og infrastruktur er blant sektorene som får mer i revidert statsbudsjett. Det er nødvendige satsinger for å nå klimamålene og å sikre god produktivitetsutvikling gjennom bedre transportløsninger, digitalisering og kompetansebygging, sier næringspolitiske direktør Tore Strandskog i en kommentar.

NYHET | 13.05.2019

Eierne av ekomnett investerte over 9,4 milliarder i ekomnett og -tjenester i 2018. 28 prosent av samlet omsetning i bransjen går til å bygge bedre nett og tjenester.

NYHET | 09.05.2019

Norsk økonomi er fortsatt i moderat konjunkturoppgang, og det forventes 2,0 % – 2,4 % vekst i fastlands-økonomien frem til 2021. Også petroleumsinvesteringene vokser igjen i år, og ventes å ligge på nær samme nivå de to neste årene.

NYHET | 08.05.2019

Nkom skal nå kartlegge omfanget av virksomheter som kan være autorisasjonspliktige.
Det er viktig at de som installerer eller vedlikeholder ekomnett er autorisert og kvalifisert for dette.

NYHET | 06.05.2019

Siden 2017 gir reglene i eierseksjonsloven seksjonseiere i boligsameier rett,
på visse vilkår, å installere ladepunkt for lading av bil.

NYHET | 30.04.2019

Digitaliserer normene

 - Om noen få måneder kan papirutgavene av NEK 399 og NEK 400 kastes. Fremtidens normverk er digitalt, fastslår adm. direktør Leif T. Aanensen i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

NYHET | 25.04.2019

Nelfo har klaget Bergen kommune inn for Eftas overvåkingsorgan ESA vedrørende det vi mener er ulovlig støtte til BKK for drift av veilys i kommunen. ESA har nå besluttet å innlede en formell undersøkelse om det er tildelt ulovlig offentlig støtte.

NYHET | 25.04.2019

Integra er en bransjeforening i Nelfo som jobber for å fremme automatisering og digitalisering på viktige samfunnsområder, blant annet i bygninger, industrien, samferdselssektoren og vann- og avløpssektoren. 

NYHET | 25.04.2019

Klimaendringene er her, vi har dårlig tid. Elektrifisering er svaret, men for å nå klimamålene trengs smartere systemer, sterke sentralnett og et bedre marked, fastslo adm. direktør Auke Lont i Statnett da han åpnet et frokostmøte om elektrifiseringen av Norge i Oslo 24. april.

NYHET | 24.04.2019

Representantskapet hos både LO og YS har godkjent resultatet av årets lønnsoppgjør.

NYHET | 24.04.2019

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester i markedet for over 500 milliarder kroner. Innbyggerne møter offentlige anskaffelser hver dag gjennom blant annet offentlige bygg, helsetjenester og offentlig transport. Stortingsmeldingen "Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser" ble lagt frem rett før påske.

NYHET | 22.04.2019

I Borealis-prosjektet blir intelligente trafikksystemer (ITS) testet til det ytterste. Førti kilometer av E8 gjennom Skibotndalen i Troms skal få alt fra kameraer og værstasjoner til dynamiske veiskilt og lyttekabel.

NYHET | 11.04.2019

Det elektriske samfunnet vil utkonkurrere det fossile samfunnet, fastslo Nelfos adm. direktør Ove Guttormsen i sin innledning på Integras årskonferanse i Oslo 10. april.