Nyhetsarkiv

NYHET | 23.07.2019

En elsparkesykkel begynte å brenne inne i en leilighet i Oslo. – Du får ikke slukket en slik brann med et pulverapparat. Du må ha store mengder vann, sier teknisk direktør Jon-Steinar Sjøvik Hanstad til NRK Østlandssendingen.

NYHET | 16.07.2019

Nelfo, LO, EL og IT forbundet, Norsk Industri, Industri Energi og Fellesforbundet går sammen om endringer i opprinnelsesgarantiordningen i en felles kronikk i Dagbladet. 

NYHET | 09.07.2019

Forslagene til læreplaner for elektrikerfaget og 22 andre sluttkompetanser i elektro familien er på innspillsrunde frem til 1. september. Planene skal på endelig høring fra 15. desember 2019 til 15. mars 2020 og fastsettes av Kunnskapsdepartementet august 2020.

NYHET | 02.07.2019

Kunnskap og kompetanse om smarte energiløsninger i bygninger blir stadig viktigere. Vi har forsøkt å oppsummere noe av arbeidet som pågår på regelverksiden og som er viktig å være forberedt på. Først og fremst er vi fornøyd med at regjeringen legger til rette for en positiv utvikling i Granavold-erklæringen:

NYHET | 01.07.2019

Lyn ødelegger for milliarder. I løpet av de siste ti årene er det utbetalt ca. 2 milliarder kroner i erstatning etter lynnedslag her i landet. 

NYHET | 25.06.2019

Klima- og miljødepartementet har gitt Enova i oppdrag å opprette et nullutslippsfond for næringstransport. Minimum 1 milliard kroner skal stilles til disposisjon fram til utgangen av 2020.

NYHET | 24.06.2019

Det burde nå ligge til rette for en bred politisk koalisjon i Stortinget om å sikre at fornybar norsk strømproduksjon, uten å gå veien om opprinnelsesgarantier, kan dokumenteres som ren. Dette vil sikre at norsk næringsliv kan videreutvikle et klart konkurransefortrinn med bruk av utslippsfri strøm, skriver næringspolitisk direktør Tore Strandskog i en debattartikkel i Dagens Næringsliv.

NYHET | 20.06.2019

Elektrifisering, energieffektivisering og digitalisering skal halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. I dag lanserte regjeringen en handlingsplan for grønn skipsfart som vil være et viktig verktøy for å nå dette målet.

NYHET | 18.06.2019

Anvendelsen av BIM og digitale tvillinger blir stadig mer utbredt i tillegg til økt bruk av digitale verktøy, digital lagring, utveksling og forvaltning av data. Dette medfører nye juridiske utfordringer og problemstillinger knyttet til eierskap og rettigheter, samt forventninger og avtaler knyttet til transaksjoner, forvaltning, drift og vedlikehold av datamodeller.

NYHET | 13.06.2019

I samarbeid med Elvarme Norge og EFO (Elektroforeningen) presenterer Nelfo nå en helt ny brosjyre med alle de gode argumentene for elvarme.

NYHET | 12.06.2019

Nelfo er også i år aktiv på Arendalsuka – denne gang med tre ulike arrangementer – alle i Næringslivets Hus (Mør Biffhus) innerst i Pollen. Integra arrangerer seminaret "Smart samspill for smarte samfunn" 14. august i samarbeide med Standard Norge, ITS Norge, buildingSMART Norge og Tekna.

NYHET | 12.06.2019

Tirsdag fremmet Arbeiderpartiet forslag i Stortinget om at opprinnelsesgarantier ikke skal ha noen innvirkning på energiforbrukeres klimarapportering. Strømforbruk i Norge, uavhengig av opprinnelsesgarantier, må kunne dokumenteres som fornybart.

NYHET | 05.06.2019

Innblikk inneholder et utdrag fra Nelfos markedsrapport, som utkom i mai, i tillegg til noen aktuelle næringspolitiske saker med betydning for markedsutviklingen.

NYHET | 03.06.2019

Nelfo, EBA, Nye veier, Bane Nor og Statsbygg har inngått en toårig avtale med Advokatforeningen om å opprette et eget meklingssenter som skal hjelpe bedrifter med utenomrettslig tvisteløsning. Hensikten er å øke graden av mekling mellom partene i bygge- og anleggsnæringen og senke konfliktnivået.

NYHET | 31.05.2019

Myndighetene må være tydeligere

- Solenergibransjen er for dårlig informert om kompetansekravene som gjelder. Samtidig må Det lokale eltilsyn bygge mer kompetanse på solcelleanlegg, sier adm. direktør Tommy Skauen i Infratek Elsikkerhet.