Nye muligheter med ny standard for Eltakst

Fram til nå har det ikke vært noen standard som har vurdert kostnadene ved utbedring eller oppgradering av et elektrisk anelgg. Dette gjør NEK noe med og vil i løpet av høsten 2019 lansere en ny standard for El-takst.

I dag gir NEK 405- Elkontroll metoder for å kunne vurdere tilstanden til et elektrisk anlegg. Imidlertid mangler en god metodikk for å kunne gi en god takst på hva oppgradering eller utbedring vil koste. NEK lanserer derfor en ny standard, NEK 405- 20 Eltakst, som vil gi gode metoder for å utarbeide en takst.  

-Dersom man avdekker mangler ved et elektrisk anlegg, er et estimat for hva en utbedring vil koste viktig. Den nye standarden vil inneholde krav til personell som skal taksere mangler, feil og skader ved et elanlegg. Den vil også gi rammer for virksomheter som skal foreta skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg, samt for sertifisering av slike. Normen setter krav til virksomhet og personell, organisering av eksamen- og sertifiseringsordningen og stiller krav til metode og dokumentasjon av oppdrag, forteller Espen Masvik som er fagsjef i NEK.

Standarden åpner for nye forretningsmuligheter for installasjonsbedriftene. Både ved forsikringssaker, boligavhending, oppgraderinger og oppussing vil behovet for takst melde seg. Dette vil gi en større forutsigbarhet for alle parter.

-Vi ser at behovet for gode takseringer i forbindelse med oppgradering, utbedring av skade eller ved avhending av eiendom stadig vokser. Spesielt ser man at regjeringens nye forslag til endring av avhendingsloven vil gi mange muligheter. For installatørbedriftene vil dette kunne gi gode muligheter til å øke tilbudet av tjenester, avslutter Espen Masvik som vil fortelle mer om NEK 405-20 Eltakst på Nelfos elsikkerhetskonferanse 7 - 8 mai.