Behov for revisjon av standard-kontrakter?

Standard Norge har mottatt innspill om behov for endringer i standardkontraktene for bygg og anlegg og ønsker nå tilbakemelding fra flere aktører i bransjen. Tilbakemeldingene vil inngå i det videre arbeidet med å holde standardkontraktene relevante og aktuelle.

Flest mulig tilbakemeldinger fra aktørene i næringen vil også gjøre det mulig å korte ned tiden for en eventuell revisjon av standardene. Det tar kun noen minutter å svare på spørreundersøkelsen som du finner her

Les mer om undersøkelsen på standardnorge.no her

Les nyhetssak om konfliktnivået i byggeprosjekter på nelfo.no her