Regjeringen foreslår rett til lading av bil

Siden 2017 gir reglene i eierseksjonsloven seksjonseiere i boligsameier rett,
på visse vilkår, å installere ladepunkt for lading av bil.

Nelfo har pekt på behovet for tilsvarende regler og rettigheter for dem som bor i borettslag. Endelig, 3. mai 2019, kom regjeringen med forslag til lovendring for borettslagsloven.

Nelfo er svært fornøyd med at boligeiere i boligselskaper, uavhengig av boform, nå får rettigheter til lading hjemme. Hvis vi skal nå målet om kun salg av utslippsfrie biler i 2025, må alle ha tilgang på å lade hjemme, uavhengig av hvor de de bor, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i en kommentar.

Regjeringen kommer også med forslag til klargjøring av "visse vilkår", altså hva som kan være saklige innvendinger mot å etablere ladepunkt. Regjeringen foreslår at styret i boligselskap skal kunne si nei dersom:

  • kostnadene per seksjon overstiger halvparten av grunnbeløpet i Folketrygden, som per i dag utgjør kr 48 441
  • det ikke finnes en egnet plass til å sette opp ladepunkt
  • det kan dokumenteres en reell brannfare

Lovforslaget er nå på høring, med frist 1. september 2019.
Les mer på regjeringen no her.