Øk din markedskompetanse - bli Integra-medlem!

Integra er en bransjeforening i Nelfo som jobber for å fremme automatisering og digitalisering på viktige samfunnsområder, blant annet i bygninger, industrien, samferdselssektoren og vann- og avløpssektoren. 

Integra skal bidra til å utvikle markedet og etterspørselen etter automatiseringsløsninger, og derved øke lønnsomheten hos medlemmene. Vi tilbyr nå alle medlemmer i Nelfo med tilknytning til en lokalforening sterkt rabattert medlemskap i Integra for kr. 4.900 pr år.  Meld deg inn i dag – fordi det lønner seg.

Hva får du som medlem i Integra?
Integra arrangerer møter for medlemmene, deres kunder og andre beslutningstakere. Foreningen arbeider for økt oppmerksomhet og kunnskap om verdien av automatisering. Som medlem får dere tilgang til Integras medlemstilbud og regionale møteplasser, som bl a. omfatter:

  • Tilgang til et bredt faglig nettverk som deler erfaringer og diskuterer utfordringer
  • Regionale møteplasser for medlemmene, deres kunder og andre beslutningstakere: ITB Brukerforum, Brukerforum samferdsel og Industriforum
  • Kompetanse og læring gjennom erfaringsdeling og dialog på tvers av verdikjeden
  • Integra UNG – faglig nettverk for yngre, engasjerte medarbeidere

Les mer om Integra her.