Gode markedsutsikter

Norsk økonomi er fortsatt i moderat konjunkturoppgang, og det forventes 2,0 % – 2,4 % vekst i fastlands-økonomien frem til 2021. Også petroleumsinvesteringene vokser igjen i år, og ventes å ligge på nær samme nivå de to neste årene.

For elektroinstallasjonsbransjen skjer det mye positivt mht. klimarelaterte investeringer, gjennom elektrifisering, automatisering og digitalisering i hele samfunnet. Det gjør at vekstutsiktene for elektro-installasjonsbransjen er gode de kommende årene.

Samlet verdi av elektroarbeidene (inkl. el-automasjon) er beregnet til 68,8 mrd. kr i 2018, en vekst på om lag 8 % fra året før, målt i faste priser. Elektromarkedet i alt ventes å vokse med 6 % i 2019 og deretter flate ut på 1 % årlig vekst i 2020 og 2021, målt i faste priser.

Ser man bak tallene er det andre elektromarkeder enn bygg som driver veksten, og i den nære fremtiden er spesielt markedene innen samferdsel, ekom og energianlegg sterke. Lavere boligbygging gjør at elektroarbeider i bygg går noe ned i prognoseperioden, mens både nye yrkesbygg og robuste ROT-markeder hindrer nedgang i byggelektro.

Samlet verdi av automasjonsarbeider er anslått til om lag 15 mrd. kr i 2018.
Prognosene viser forventninger om en kraftig vekst i automasjonsarbeider de kommende årene, til et samlet marked på 18,5 mrd. i 2021. Automasjonsmarkedet ventes å vokse med 12 % i 2019, 3 % i 2020 og 5 % i 2021.

Vi håper rapporten er nyttig for å forberede bedriften mot endrede og nye markedsmuligheter.

Last ned markedsrapporten her (krever innlog)