Ap vil skrote opprinnelses-garantier

Tirsdag fremmet Arbeiderpartiet forslag i Stortinget om at opprinnelsesgarantier ikke skal ha noen innvirkning på energiforbrukeres klimarapportering. Strømforbruk i Norge, uavhengig av opprinnelsesgarantier, må kunne dokumenteres som fornybart.

-Ved å selge renheten til norsk kraftproduksjon ut, gir man grobunn for å etablere arbeidsplasser andre steder enn der den fornybare kraften faktisk blir produsert, i Norge, sa næringspolitisk direktørTore Strandskog til ABC Nyheter i 2016. -Ordningen med kjøp og salg av garantier for fornybar kraft henger ikke på greip, uttalte tidligere olje- og energiminister Tord Lien på samme tidspunkt.

-Det burde nå ligge til rette for en bred politisk koalisjon i Stortingert om å sikre at fornybar norsk strømproduksjon, uten å gå veien om opprinnelsesgarantier, kan dokumenteres som ren. Dette vil sikre at norsk næringsliv kan videreutvikle et klart konkurransefortrinn med bruk av utslippsfri strøm, fremholder Tore Strandskog.