Nelfo med i SolarPower Europe

For å være tett på utviklingen innen solkraft og lagring, har Nelfo blitt del av SolarPower Europe. Våre medlemmer har løsningene og kompetansen og er tilstede over hele landet for å levere smarte energiløsninger til boligeiere, kommuner og næringslivet, sier Ove Guttormsen i en kommentar.

Nelfo opplever stor interesse blant medlemmer som vil sikre seg ny kompetanse – og har utviklet et tilbud på området - sjekk på nelfoskolen.no her.

Her kan du lære mer om regelverket for solcelleinstallasjoner, hvilke komponenter som inngår i en solcelleinstallasjon, hvordan sette dem sammen, hva som må utføres av registrert elektroinstallatør og hvilke risikovurderinger som må gjøres.

Om SolarPower Europe
SolarPower Europes visjon er å arbeide for at solkraft skal bli den største energikilden innen 2030.

Les mer om organisasjonen her
 

Her er en oversikt over medlemmene