Advarer mot svart arbeid

Svart arbeid er et velkjent problem i byggebransjen. Useriøse aktører har fortsatt betydelige andeler av markedet. Presset er størst innen de tradisjonelle håndverksfagene, men også innenfor de tekniske fagene er det mange useriøse aktører. I følge tall fra NHO koster arbeidslivskriminalitet i Norge ca. 28 milliarder hvert år. Nelfo har laget en video som et tiltak mot svart arbeid. Se videoen her.

Oppussing for milliarder
1 000 000 husstander vil i følge Prognosesenteret gjennomføre et oppussingsprosjekt i 2019. Eneboligeierne pusser opp mest – nesten halvparten av dem utfører en eller annen form for oppussing i løpet av et år. Denne millionen husstander skal til sammen bruke ca. 80 milliarder kroner på oppussing i år. Mest penger brukes når både innvendig og utvendig oppussing gjennomføres, i gjennomsnitt kr. 133 000. 

Bekjempelse av svart arbeid
Den nye firepartiregjeringen er tydelig på at den vil føre en aktiv politikk for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Økt kontroll og samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter trekkes frem.  Det skal satses på forebygging, holdningsendring og avdekking, samt at det skal vurderes økte strafferammer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Nelfo ønsker disse tiltakene velkommen. Det skal også vurderes tiltak som gjør det enklere å få utført tjenester i hjemmet på lovlig vis. Nelfo vil derfor fortsette å arbeide for en ROT-ordning (mulighet for å kunne trekke fra kostnader til rehabilitering i inntekten og dermed redusere skatten) for å bekjempe svart arbeid. Ordningen har vært en suksess i Sverige i mange år. 

Krav om dokumentasjon
Alt elektrisk arbeid skal dokumenteres med en samsvarserklæring. Samsvarserklæring er en garanti for at den elektriske installasjonen i boligen er gjort riktig i henhold til regelverket. Dokumentasjonen skal følge boligen i hele levetiden til el-anlegget. Ved bruk av svart arbeidskraft får du ikke samsvarserklæring og annen nødvendig dokumentasjon. Det er kun registrerte elektroinstallatørbedrifter som kan gi godkjent dokumentasjon.

Boligmappa
Det er selgers ansvar å legge ved dette hvis boligen skal selges. Oppdager kjøper feil på el-anlegget etter overdragelsen og selger ikke har overlevert samsvarserklæring med relevant elsikkerhetsdokumentasjon, kan det oppstå en tvist.  All dokumentasjon fra seriøse håndverkere legges elektronisk inn i boligmappa som er basert på informasjon om boligen fra offentlige registre.  Logg deg inn med bankid på boligmappa.no og sjekk hva som står oppført på din bolig.