Tid for årsoppgaven

Husk å sende inn årsoppgaven innen fristen 28. februar - unngå gebyr! Årsoppgaven er grunnlaget for beregning av medlemskontingent for 2019. Viktig at alle oppdaterer navn og epost til daglig leder og HR-ansvarlig.

Rekker dere ikke å levere innenfor fristen, må dere be om utsettelse ved å sende epost til medlem@nho.no. Med dette unngår bedriften et gebyr på 0,7 prosent per måned av lønnsgrunnlaget. Bedrifter som ikke leverer årsoppgave, vil få sin medlemskontingent skjønnsmessig beregnet.

Årsoppgaven leveres elektronisk   

Logg inn ved hjelp av din e-postadresse og passord til "Mitt medlemskap i Arbinn". Klikk på knappen under for å logge inn. 

 

Dersom du ikke har vært innlogget tidligere, oppretter du enkelt en ny bruker her.

Merk at du må være registrert som kontaktperson med epostadresse i vårt system for å kunne opprette bruker.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Medlemssenteret i NHO dersom du har spørsmål vedrørende utfylling av årsoppgaven eller ditt medlemskap. Send gjerne en epost til medlem@nho.no eller ring oss på 23 08 84 40.

 

 

                                      
     

Ove Guttormsen
Adm. Direktør    

Nelfo           

 

Ole Erik Almlid
Adm. Direktør 

NHO