Informasjonsmøter om lønnsoppgjøret


NHO og landsforeningene inviterer ledelsen og forhandlingsansvarlige i medlemsbedriftene til orienteringsmøte om årets oppgjør. Se oversikten her og meld deg på i din region.

Resultatet av forhandlingene mellom NHO og LO endte som kjent med et generelt kronetillegg på kr 2,50 med virkning fra 1. april. Vår overenskomst, Landsoverenskomsten for elektrofag, har i tillegg en egen mellomårs-reguleringsbestemmelse som vil gi egne satser med virkning fra 1. mai. Det generelle tillegget, kr 2,50, inkluderes i satsene fra 1. mai.

Protokollene med de nye satsene for hhv.  perioden 1. april til 30. april 2019  og de som vil  gjelde fra 1. mai 2019, vil bli lagt ut om kort tid.