ESA åpner undersøkelse om støtte til veilys

Nelfo har klaget Bergen kommune inn for Eftas overvåkingsorgan ESA vedrørende det vi mener er ulovlig støtte til BKK for drift av veilys i kommunen. ESA har nå besluttet å innlede en formell undersøkelse om det er tildelt ulovlig offentlig støtte.

For Nelfo er saken prinsipielt viktig, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog til Klassekampen. Han viser til endringen av energiloven som regjeringen tok til orde for og som innebærer et skille mellom nettvirksomhet og all annen virksomhet, som drift og vedlikehold av lys langs veier. Endringen ble vedtatt i Stortinget i 2016. -Markedet for veibelysning må og skal konkurranseutsettes, sier han.

Les artikkelen i Klassekampen