Lanserer ny strategi for digitalisering

Det regjeringsoppnevnte Digital21-prosjektet, som skal gi råd og anbefalinger om hvordan næringslivet kan digitaliseres, har overlevert 64 forslag til digitaliseringstiltak til næringsministeren.

-Norske bedrifter må ta i bruk de nyeste teknologitrendene for ikke å gå ut på dato. Denne digitaliseringsstrategien gir oss mange anbefalinger for hvordan regjeringen kan hjelpe næringslivet med nettopp det. Det blir viktig for arbeidsplassene i framtiden og for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Forslagene er innenfor fem hovedområder:

  1. Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss
  2. Etablere relevant kunnskaps- og teknologibase og utvikle ny næringsvirksomhet
  3. Sikre tilstrekkelig kompetanse med riktig innretning
  4. Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikling av næringsrettet infrastruktur
  5. Utvikle offentlig rammeverk som stimulerer innovasjon og digitalisering

Les mer på regjeringen.no her

Se programmet for Nelfos Årskonferanse om digitalisering her