Vil ha slutt på konflikter og sløseri

Konflikter i byggeprosjekter koster 2,2 milliarder årlig for anleggsbransjen. Dette sløseriet må det bli slutt på, fastslo Nelfos næringspolitiske direktør Tore Strandskog i sin innledning på en workshop om temaet på Næringslivets hus i Oslo 30.oktober. 

Jan Jamessen, Nelfo Oslo og omegn og Christian Mo, GK Elektro deltok begge på Workshop om konfliktnivå i byggebransjen (Foto: Laila S. Macdonald)

I Oslo opplyser sju av ti underentreprenører at de har med seg advokat i kontraktsmøtene. Det sier sitt om mangelen på tillit mellom partene, påpekte Strandskog. Det hjelper heller ikke på konfliktnivået at man skyver uenighetene foran seg helt til man kommer til sluttoppgjøret. Bonusordningene for prosjektledere bygger også oppunder det hele, mente han.

– Bransjen trenger ikke dette konfliktnivået på toppen av et rykte om dårlig produktivitetsutvikling.

Strandskog pekte på hva et høyt konfliktnivå kan bety for bransjens omdømme.

– Vi er den desidert største landbaserte næringen, med ca. 21 000 selskaper, 190 000 ansatte, og et årlig marked på 300 milliarder. Men hvilke foreldre vil snart sende sine håpefulle inn for å jobbe i denne næringen, dersom det blir stadig mer uro?

Det hjelper lite dersom partene bare sitter og peker på hverandre, mente han.

– Vi må starte med oss selv, vi kan ikke bare skylde på de andre aktørene at det oppstår konflikter. Og man kan trolig komme langt med å få inn igjen litt god, gammel folkeskikk.

Møter landet rundt
Workshopen i Oslo var den fjerde og siste av slike møter mellom partene i bygg-og anleggsbransjen denne høsten. Møtene er blitt til etter et initiativ fra Nelfo. Med seg i arbeidet har de fått 8 andre foreninger og sammenslutninger. Workshopene er blitt gjennomført i et samarbeid mellom Nelfo, EBA og BNL. De tre første møtene har vært arrangert i Trondheim, Tromsø og Stavanger.

Ut fra de forutgående spørreundersøkelsene er det seks utfordringer som peker seg ut: Entrepriseform, avvik fra standardkontrakten, prosjektering, dårlig koordinering, kompetanse og forståelse av kontrakten, og sluttoppgjøret. Jomar T. Heggdal presenterte en kort oppsummering av undersøkelsene. Deretter fikk de 32 deltakerne gå i grupper og diskutere disse temaene, og foreslå tiltak.

Gruppene fikk også spørsmål om hvor de ville plassere konfliktnivået i Oslos bygg-og anleggsmarked på en skala fra 1-10, hvor 10 betegner et svært høyt konfliktnivå. Her landet mange midt på treet, men en av gruppene mente det er helt oppe på 7 eller 8. Generelt lå Oslo-tallene over de man fikk andre steder i landet, konstaterte Jan Olaf Dukan fra EBA.

Resultatet av arbeidet i gruppene ble samlet inn, og vil bli brukt i det videre arbeidet. Blant annet vil det bli vurdert om det er nødvendig med endring av veiledere, eller å lage nye veiledere.– Dette må bare bli starten på en prosess, fastslo Tore Strandskog

Det er et høyt konfliktnivå i bygge-og anleggsbransjen i Oslo, fastslår Christian Mo fra GK Elektro. Han nevner flere årsaker til dette, for eksempel:

  • Økt bruk av back to back bestemmelser som forsøkes brukt til å gi underentreprenørene et større ansvar enn de egentlig har 

  •   Økt bruk av bestemmelser om overføring av ansvar for prosjektering, uten at det blir     gitt tilstrekkelig tid til gjennomgang

  • Økt bruk av hoppeplikt – entreprenører pålegges å utføre arbeid der det er uenighet om  det er en endring, og der oppgjør utsettes til et konnfliktfylt sluttoppgjør

  • Vi bruker mye tid på å rydde opp i konflikter i etterkant, i stedet for å bruke tid i forkant til å forebygge konflikter. 

– Forhåpentligvis kommer det en del bra ut av denne workshopen. Jeg håper man får dette ut til alle parter, og at alle tar det inn over seg, avslutter Mo. 

Thor Bergli fra Smart Elektro fortalte at i hans gruppe mente flere at konfliktnivået i bransjen ligger så høyt som 7 eller 8 på en skala fra 1 til 10. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Les også mer om Workshopen i Bygg.no