Sammen er vi sterke

Det arrangeres nå workshops rundt i landet med det økende konfliktnivået i byggenæringen som tema. Ballen ble sparket i gang i Tromsø 18. september og 2. oktober var turen kommet til Trondheim. 

Bygg-entreprenører fra flere ulike fag deltok på workshop og dialog. Det er en økende bekymring i hele entreprenørleddet over utviklingen, som i enkelte tilfeller kan gå ut over effektiviteten i byggeprosjektene. Workshopen var en suksess med 35 deltakere som viste stort engasjement.

Adm. direktør John H Waatsveen i Fjeldseth AS sier at mangel på prosessforståelse, kompetanse og lederskap i byggebransjen gjør at konfliktnivået i bransjen har økt de siste årene.  -Det er tydelig at det er et stort behov for å møtes på slike arenaer for å få økt forståelse og kunnskap om hverandre på de ulike nivåene, sier Waatsveen.

-Det var en lettelse for mange av deltagerne å oppdage at med enkle tiltak som bedre kommunikasjon, dialog og planlegging i tillegg til økt  kompetanse på alle nivåer, kan konfliktnivået i prosjektene reduseres betraktelig, sier Therese Mossing Eidsaune, regionsjef Nelfo Trøndelag. -Det forutsetter at vi som jobber innenfor de ulike bransjeforeningene må stå sammen å løfte i flokk på alle nivåer, sier Eidsaune.  

Neste stopp er Stavanger 16. oktober før det hele avsluttes i Oslo 30. oktober.