Ny utgave av Elmagasinet

Klare for de store prosjektene

INDUSTRISATSING. Hydro Sunndal er en av Bratseth sine store industrikunder. Foto: By Norsk Hydro ASA

Eierskapet i elektroentre­prenør­bedriftene Bratseth og Elmo Teknikk er samlet i det nystiftede holdingselskapet EB Group.
Med det har Møre og Romsdal fått en aktør å regne med i kokurransen om de store prosjektene.

- I Bratseth har vi lenge ønsket å styrke oss i regionen, og skape en større aktør, sier Rune Midthaug, daglig leder i EB Group og Bratseth.

- Vi måtte bli større for å bli mer attraktive for kundene, for stadig flere av dem blir kjøpt opp av større aktører og blir lands­dekkende. Vi trengte også å vokse for å bli mer attraktive for å rekruttere nye ansatte.- Da Bratseth i 2015 fikk en kontrakt om å skifte strømmålere for ti nettselskaper i regionen, måtte vi finne en samarbeidspartner. Slik startet samarbeidet mellom Bratseth og Elmo Teknikk. Dialogen som resulterte i EB Group startet i januar 2017. Det nye holdingselskapet ble etablert i sommer.

Selskaper med historie
Midthaug fastslår at det er to godt etablerte bedrifter som er samlet i EB Group.

Elmo Teknikk, som startet sin virksomhet i Molde i 1968, har røtter tilbake til 1924. Bratseth ble etablert på Sunndalsøra i 1953. I 2012 fremsto selskapet i ny drakt og med nytt eierskap.

Av 135 ansatte i det nye selskapet er 11 lærlinger. Nedslagsfeltet er i hovedsak Nordmøre og Romsdal.

- Begge bedriftene har alltid hatt stort oppmerksomhet på lærlinger. Vi tar et stort ansvar for å utdanne fagarbeidere. Det er en tradisjon vi tar med oss inn i det nye selskapet, sier Midthaug.

- Lærlinger er en svært viktig rekrutteringskanal for oss. Nesten alle som arbeider i serviceavdelingen til Elmo Teknikk har hatt læretiden sin der. Selv om det alltid er noen som tar videreutdanning, klarer vi å beholde de fleste montørene når de er ferdige med læretiden.

Mye på gang
Midthaug opplyser at det er mange store og interessante prosjekter på gang.

- Dette gjelder både nytt sykehus i Molde og ny E39. Det kommer også oppdrag rundt disse store prosjektene. Dessuten skal Hydro på Sunndalsøra i gang med nye prosjekter. Blant annet skal massefabrikken moderniseres. Her har Bratseth fått en så stor kontrakt at de har ansatt flere og tatt inn flere lærlinger.

Elinstallatør Ingar Bugge i Bratseth forteller at de i dette prosjektet er under­leverandør for Storvik.

- Elektroarbeidet er beregnet til rundt 8 000 timer, inkludert 1 000 timer til riving og demontering av den eksisterende produksjonslinjen i karbonmassefabrikken. Kontrakten gjelder også installasjon av ny kulemølle.

- Her er det variert elektroarbeid. Vi skal blant annet installere nye IO-skap, nye kabelbroer, ny hovedtavle og en del ny belysning. Dessuten skal det legges rundt 20 km nye kabler til blant annet motorer.

- Vi har nettopp startet på prosjektet, der vi har en grunnbemanning på en anleggsleder, en montør og en lærling. Underveis blir det trolig topper, der vi øker bemanningen til seks-sju ansatte. Siden de som skal arbeide på anlegget skal utføre inngående sikkerhetsanalyser, får de en grundig HMS-skolering. Hydro er svært gode på HMS. Det gjør at vi også må være gode på sikkerhet.

- Krever et slikt oppdrag spesialkompetanse?
- I industriprosjekter er det et litt annet søkelys. Her bruker vi montører som har spesiell interesse for å arbeide med industriprosjekter, blant annet automatikere.
Midthaug sier at de ønsker å delta i de nye prosjektene som kommer hos Hydro på Sunndalsøra.
- Samtidig har vi en del langsiktige kunder og prosjekter gående til enhver tid.

Store nok
- Det nye selskapet starter med en god ordrereserve?
- Med flere til dels store prosjekter har vi brukbart med oppdrag til sommeren neste år. Frem mot påske må vi lande noen flere kontrakter. Vi kan ikke hvile.

- Hva er de viktigste markedsområdene for EB Group?
- Selv om vi stort sett tar alt av elektro, har vi et spesielt søkelys på industrien. Her har vi stor aktivitet.

- Blir det ytterligere vekst gjennom oppkjøp og fusjoner?
- For tiden planlegger vi ikke oppkjøp. Vi er store nok. På lengre sikt skal vi aldri si aldri.

Ny utgave av Elmagasinet

I oktoberutgaven av Elmagasinet kan du også lese om Norges hyggeligste elektriker, Scanmatic Elektro som hvert år installerer rundt 2 600 tunnelarmaturer, spesialkabelleverandøren Miltronic og automatiseringsspesialisten Beckhoff Automation Norge.