Mange storbrukere av Eldata

- Alt fra små og mellomstore bedrifter til store konsern bruker Eldata tilbud og Eldata anbud.

- Alt fra små og mellomstore bedrifter til store konsern bruker Eldata tilbud og Eldata anbud. Samlet kalles programmene Eldata Proff. Totalt har Eldata mer enn 2 000 brukere hos medlemsbedriftene, sier fagsjef Glenn Remi Sundbakken i Nelfo.

- De fleste som bruker Eldata Proff, særlig Eldata anbud, er mellomstore og større selskaper. Medlemsbedrifter som GK, Sønnico, Bravida og Caverion er blant disse. 160 og 120 ansatte i henholdsvis Bravida og Caverion bruker det som sitt felles pris- og kalkyleverktøy, sier fagsjef Glenn Remi Sundbakken i Nelfo.

- For tiden gjennomfører Nelfoskolen bedriftsinterne kalkylekurs for Caverion over hele landet. Dette kommer i tilegg til våre løpende kurs. Se kurs på Nelfoskolen.

- Med nye funksjoner i Eldata anbud kan brukerne blant annet se hvordan prosjektet slår ut i lønnsomhet, timer, kundepris og sammenligne best mulige priser fra leverandører og grossister de har avtaler med. Vareprisene og rabattene kan legges inn i programmet for automatisk og kontinuerlig overvåking og nedlasting.

- Tilbakemeldingene fra brukerne er meget positive. Flere har også oppgradert fra Eldata Tilbud (tidligere Eltilbud) til Eldata Proff (Begge programmene kombinert).

Ta en prøvetur
- På hjemmesiden til Nelfo ligger en gratis 45-dagers test av Eldata Proff.

- Jeg har selv testet funksjonen for et tenkt prosjekt. Ved å bruke noen sekunder på å finne de billigste leverandørene, sparte jeg mye penger. I dagens tøffe konkurranse er det viktig å ha kontroll på nøkkeltall og tidsbruk. 

- Også elinstallatører som driver i servicemarkedet kan ha god nytte av Eldata. Med dette verktøyet kan de raskt og enkelt gi pristilbud på større serviceoppdrag, eksempelvis rehabilitering av bad.

- Nelfoskolen tilbyr kurs i Eldata. Mange tar også relaterte kurs i prosjektledelse, økonomi og ledelse knyttet til dette viktige arbeidet.

- Etter 33 år i bransjen er Eldata godt innarbeidet i markedet. Jeg anbefaler de som ikke har oppgradert til Eldata proff å gjøre det. Dette er en felles løsning for alle tilbud og prosjekter, med nøkkeltall, vare- og rabattfiler, påslag, pakker og maler. Brukeren får full kontroll over tids- og materiellbruk, kostnader og fortjeneste.

- Eldata skal gjøre hverdagen enklere for medlemmene. Med flere brukere kan Nelfo gjøre løsningen enda bedre.

Mere informasjon om Eldata finner du her