Innblikk 2/18 - nøkkeltall og næringspolitikk

Innblikk inneholder et utdrag fra Nelfos markedsrapport, som utkom  i begynnelsen av oktober, i tillegg til noen aktuelle næringspolitiske saker med betydning for markedsutviklingen.

Markedet
Samlet verdi av elektroarbeidene (inkl. el-automasjon) er beregnet til 61,7 mrd. kr i 2017, en vekst på om lag 3 % fra året før, målt i faste priser. Elektromarkedet i alt ventes å vokse med 5 % i 2018, 4 % i 2019 og 3 % i 2020.
Samlet verdi av automasjonsarbeidene er anslått til om lag 13,4 mrd. kr i 2017. Prognosene viser forventninger om en kraftig vekst i automasjonsarbeider de kommende årene, til et samlet marked på om lag 17 mrd. kr i 2020. 

Næringspolitikk
Vi har tatt med noen aktuelle næringspolitiske saker med betydning for markedsutviklingen. Her kan nevnes maritim elektrifisering, effekttariffering, innleie og stort engasjement for å redusere prosjektkonflikter i tillegg til kommende arrangementer.

Last ned Innblikk her (krever innlogg)