Høyt konfliktnivå i byggenæringen

Det arrangeres nå workshops rundt i landet med det økende konfliktnivået i byggenæringen som tema. I dag var turen kommet til Stavanger. Første arrangementet var i Tromsø 18. september etterfulgt av Trondheim 2. oktober.

Espen Bru, prosjektleder Harestad Elektriske og Gaute Bergerland, daglig leder Roxel Tekniske

-Mange konfliktene starter allerede ved kontraktsinngåelse, sier Gaute Bergerland, daglig leder Roxel Tekniske. -Det gjøres for mange avvik til standardkontrakter som forskyver balansen i kontraktene. Vi ser også at prosessene rundt endringer og fortløpende avklaringer skyves til sluttoppgjøret. Han ønsker en innsats fra Nelfo for å øke kontraktkompetansen hos medlemmene.

Espen Bru, prosjektleder Harestad Elektriske og styreleder i Nelfo Sør-Rogaland erfarer at konfliktnivået i markedet har blitt høyere etter nedturen i regionen. -Når flere kjemper om de samme oppdragene faller prisene. Tidligere avklarte man mer rundhåndet, mens nå kjempes det om de samme pengene. Vi merker også at bransjen har mistet medarbeidere med erfaring. Innleie og lavere kompetanse i prosjektene gir dårligere effektivitet og samarbeid, avslutter han.

Byggentreprenører fra flere ulike fag deltok på workshop og dialog. Det er en økende bekymring i hele entreprenørleddet over utviklingen, som kan gå ut over effektiviteten i byggeprosjektene. Workshopen var en suksess med 30 deltakere som viste stort engasjement.

Neste workshop er i Oslo 30. oktober.