Gode vekstutsikter de kommende årene

Norsk økonomi er nå i en moderat konjunkturoppgang, og det er høykonjunktur i sikte frem mot 2020. Vekstforventningene skyldes bedre tider internasjonalt og at petroleumsinvesteringene igjen vil øke her hjemme. For elektroinstallasjonsbransjen skjer det også mye positivt mht. klimarelaterte investeringer, økt elektrifisering, automatisering og digitalisering i hele samfunnet. Det gjør at vekstutsiktene for elektroinstallasjonsbransjen er gode de kommende årene. Dette fremgår av Nelfos rykende ferske markedsrapport. 

Samlet verdi av elektroarbeidene (inkl. el-automasjon) er beregnet til 61,7 mrd. kr i 2017, en vekst på om lag 3 % fra året før, målt i faste priser. Elektromarkedet i alt ventes å vokse med 5 % i 2018, 4 % i 2019 og 3 % i 2020. Ser man bak tallene er det andre elektromarkeder enn bygg som driver veksten, og spesielt er markedene innen samferdsels- og kraft-/energianlegg sterke. Lavere boligbygging gjør at elektroarbeider i bygg går noe ned i 2018, flater ut i 2019 og forventning om ny vekst først i 2020. Innen bygg er ROT-markedene robuste, både på bolig og yrkesbygg.

Samlet verdi av automasjonsarbeidene er anslått til om lag 13,4 mrd. kr i 2017. Prognosene viser forventninger om en kraftig vekst i automasjonsarbeider de kommende årene, til et samlet marked på om lag 17 mrd. kr i 2020. Automasjonsmarkedet i alt ventes å vokse med 9 % i 2018, 10 % i 2019 og 6 % i 2020, målt i faste priser.

Last ned markedsrapporten her (krever innlog)