Mer til grønt skifte og klimatiltak

Budsjettforliket gir mer penger til Enova og til klimatiltak i kommunene. Tirsdag ble regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre enige med KrF om statsbudsjettet 2019.

-Det er bra at enighet er oppnådd i forhandlingene om nytt statsbudsjett, og det er også bra at klimaprofilen er noe styrket. Dette vil kunne gi viktige føringer når de fire ikke-sosialistiske partiene skal gjennomføre forhandlinger om ny regjeringsplattform. Dette vil uansett bli krevende regjeringsforhandlinger, så vi går spennende tider i møte, sier næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog.

Noen hovedpunkter fra budsjettavtalen:

Mer penger til grønt skifte. Enova styrkes med 100 millioner kroner, og klimatiltak i kommunene øker med 50 millioner kroner.

Mer penger til bredbånd. 100 millioner kroner ekstra i tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene.

Datasentre som produserer kryptovaluta skal betale ordinær elavgift fra årsskiftet.

Det følger av enigheten at regjeringen skal utrede hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Man skal bl.a. se på tiltak som bedrer konkurransen og bidrar til likere priser og en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for strømkundene.

Les nyhetssak på nho.no her

Budsjettavtalen kan lastes ned her