Gode utsikter i digital fremtid

Det er utsikter til god vekst i bransjen, men installatørene må finne nye måter å møte markedet på, konstaterte adm.direktør Ove Guttormsen under åpningen av Nelfos årskonferanse i Oslo 6.november. Se innslag fra konferansen her.

Nelfos adm.direktør Ove Guttormsen åpnet konferansen med et optimistisk fremtidsblikk. Foto: Audun Braastad

Fra talerstolen kunne Nelfo-sjefen se ut over en forsamling på 220 bransjefolk som hadde benket seg for en hel dag viet til temaet digitalisering. Fra scenen fikk de beskrevet en verden som allerede er i full endring.

– Noen har sagt at software spiser verden. Alt som kan bli software, blir det, og verdiskapingen flytter seg til et annet sted i verden, påpekte Guttormsen.

– Samtidig har sluttbrukerne blitt mer aktive, og sitter med helt andre forventninger til produkter og tjenester enn de gjorde før.

Og nye markeder er i framvekst: Spesielt solkraftmarkedet er undervurdert, mente han. Her ser man raskt fallende priser og økende interesse blant kundene. Guttormsen spådde god vekst for bransjen i årene som kommer, men understreket:

– Vi må tenke nytt for å nå frem til kunden. Det kommer inn nye aktører i markedet nå. De bringer med seg endringer. Når kunder bestiller installasjoner fra Amazon, får de umiddelbart oppgitt en pris for jobben, og spørsmål om når det passer at montøren kommer. Installasjonen skjer altså når det passer for kunden, ikke når det passer for montøren.

Egil Bredgaten fra Telenor inviterte bransjen til samarbeid om kunstig intelligens. Foto: Laila Sandvold MacdonaldEgil Bredgaten fra Telenor inviterte bransjen til samarbeid om kunstig intelligens. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Vær forberedt på raske endringer
-Utviklingen kommer til å skje stadig raskere, fastslo ambassadør Egil Bredgaten fra Telenor.
–Endringsledelse og endringsglede er viktige nøkkelord.

Bredgaten fortalte hvor viktig det er for Telenor som kompetansebedrift å samarbeide med akademiske miljøer. AI-laboratoriet i Trondheim er ett av eksemplene på denne satsingen. Her forskes det bredt på kunstig intelligens. Her kommer stadig nye samarbeidspartnere inn, og Bredgaten inviterte også elektrobransjen til å engasjere seg i dette arbeidet.

Bransjens viktigste konkurrent i dag er det vi kaller FAANG, fastslo han. – Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google. Norge har et stort fortrinn i den fremtidige konkurransen, mente Bredgaten:

– Landet har den beste mobilinfrastrukturen i verden, og i øyeblikket leverer Telenor verdens raskeste mobilnett.

Det ligger store verdier i data, påpekte Harriet Wright fra SNC Lavalin/Atkins. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Store verdier
Det ligger svært store verdier i data, fastslo Digital Advisor Harriet Wright fra SNC Lavalin/Atkins. – Kunstig intelligens gir mulighet til å kombinere strukturerte og ustrukturerte data og skape noe nytt og nyttig.

Hun fremhevet spesielt mulighetene dette gir innenfor helsesektoren, hvor det allerede finnes eksempler på at roboter har stilt raskere og riktigere diagnoser, og beskrevet riktigere behandling enn det helsepersonellet selv klarer. Wright mente man trygt kan dempe frykten for at kunstig intelligens skal ta over verden. – Kunstig intelligens er god på mye, men det er fortsatt mange ting mennesket er bedre på, fastslo hun.

Etter denne innledningen om teknologiutviking og trender bød programmet på en grundig gjennomgang av hva utviklingen innebærer for Nelfos medlemsbedrifter og markedet. Dagens siste økt var viet fremtidens kompetansebehov, og hvordan næringsliv og skole er rustet for å møte det. Helt til slutt fikk deltakerne høre hvilke forventninger nyutdannede har til arbeidslivet.

Et besøk blant utstillerne gjorde dagens faglige innhold komplett. Hele 25 utstillere hadde sikret seg plass på årets konferanse, med utstillinger tilpasset dagens tema.