Fortsatt delvis allmenngjøring

Tariffnemnda har vedtatt fortsatt delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene. Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om tolkning.

Forskriften om delvis allmenngjøring er fastsatt på grunnlag av Landsoverenskomsten for elektrofagene 2018 - 2020 mellom NHO/Nelfo og LO/
EL og IT Forbundet.

Forskriften gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører slikt arbeid i slike bedrifter. Forskriften gjelder ikke for petroleumsvirksomheten til havs.

Felles vurdering
Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri har skrevet en felles vurdering. Deres hovedbudskap er at det norske regimet for reise, kost og losji består, men at det først gjelder når arbeidstakeren har kommet til Norge.

Når en utenlandsk arbeidstaker krysser grensen til Norge, er det fortsatt norske allmenngjorte regler for dekning av reise, kost og losji som gjelder. I realiteten betyr nemndas avgjørelse at reisende arbeidere skal ha dekket kostnadene som påløper i Norge, mens reiser til et annet land ikke dekkes», skriver de to.

Les hele vurderingen på vg.no her

Les protokollen her

Her finner du mer informasjon om tariffavtaler og lønnssatser