Fortsatt delvis allmenngjøring

Tariffnemnda har vedtatt fortsatt delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene.

Forskriften om delvis allmenngjøring er fastsatt på grunnlag av Landsoverenskomsten for elektrofagene 2018 - 2020 mellom NHO/Nelfo og LO/
EL og IT Forbundet.

Forskriften gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører slikt arbeid i slike bedrifter.

Forskriften gjelder ikke for petroleumsvirksomheten til havs.

Les protokollen her

Her finner du mer informasjon om tariffavtaler og lønnssatser