Fakta om nettilknytning

På bakgrunn av mange henvendelser om regelverket for nettilknytning av næringskunder, har NVE laget et faktaark om gjeldende regelverk. Det er særlig nyere kundetyper som ladestasjoner, havneanlegg og datasentre som gir utfordringer, men NVE får også spørsmål fra større næringsbygg, næringsområder og kraftprodusenter. 

Tema som omtales i faktaarket er bl.a. rettigheter og plikter ved nettilknytning, valg av spenningsnivå og konsesjonsplikt for elanlegg hos kunden.

Faktaarket gir en oversikt over regelverket for tilknytning av kraftbrukere og kraftprodusenter på ulike nettnivåer, og hvilke nettanlegg som krever konsesjon etter energiloven.

Last ned faktaarket her