Endringer Sentral godkjenning

På bakgrunn av møter med bygg- og anleggsnæringen sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet på høring forslag til mindre endringer i reglene for sentral godkjenning. Etter grundig gjennomgang av høringsinnspillene er flere av endringene nå vedtatt. Endringene gjelder fra 1. desember.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar på alvor bekymringene som bygg- og anleggsnæringen har tatt opp. Det er allerede gjennomført flere tiltak. De to viktigste er oppnevningen av Byggkvalitetutvalget og forlengelse av overgangsordningen for Sentral godkjenning til 1. juli 2020. Byggkvalitetutvalget skal ha en grundig gjennomgang av om dagens virkemidler, deriblant Sentral godkjenning, fungerer godt nok eller om det er behov for å tenke nytt. Endelig rapport fra utvalget skal legges frem oktober 2019.

-Nelfo har her fått betydelig gjennomslag. Ikke minst det at faglig ledelse med fagskole etter endringene kan erklære ansvarsrett og/eller få Sentral godkjenning innen utførelse i tiltaksklasse 3 og prosjektering i tiltaksklasse 2. Dette er en oppfølging av fagskolemeldingen, og arbeidet med å styrke høyere yrkesfaglig utdanning. Nelfo har brukt mye ressurser i denne saken, og det er godt å se at målrettet politisk arbeid nytter, fremholder næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog.

Flere i bygg- og anleggsnæringen har særlig trukket frem at kravene til utdanning og praksis for Sentral godkjenning er for strenge og ikke tilpasset virkeligheten. Endringene som nå er vedtatt vil bidra til å løse opp i dette. En annen positiv effekt er at flere foretak ikke lenger vil være avhengig av overgangsordningen for Sentral godkjenning for å kunne beholde sin godkjenning. Flere av de øvrige endringene vil bidra til forenklinger både for den sentrale godkjenningsordningen og foretakene.

– Utvalgets arbeid og den videre oppfølgingen av dette vil ta tid. I mellomtiden er det viktig at vi prøver å løse enkelte av bekymringene som bygg- og anleggsnæringen har tatt opp med oss. Vi stiller blant annet krav om at faglig ledelse må være fast ansatt for å kunne få sentral godkjenning, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Les oversikten over de viktigste endringene her