Yrkesfagene styrkes med ny struktur

Regjeringen forsterker satsingen på yrkesfag og fornyer yrkesfagutdanningen. Yrkesfagelever skal få tidligere spesialisering og lære mer om faget de skal jobbe med. En ny struktur for yrkesfag i videregående skole vil bli innført høsten 2020. 

Man går nå fra åtte til ti yrkesfaglige programområder som i enda større grad vil kunne fange opp bredden i arbeidslivet. Det blir den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006

-Vi registrerer at Kunnskapsdepartementet ikke har fulgt anbefalingen fra faglig råd elektro, som har foreslått å endre navn til Vg1 Elektro og datateknologi. Samtidig har Kunnskapsdepartementet opprettet 3 nye Vg1 tilbud, hvor ett av disse er IKT og medieproduksjon, sier Svein Harald Larsen, fagsjef utdanning i Nelfo.

-Vi mener at dette i utgangspunktet er en riktig satsing, men vi vet foreløpig ingenting hverken om Vg2 og Vg3 struktur i nye Vg1 IKT-medieproduksjon eller utdanningsprogram for elektro. I følge departementet vil det snart komme et oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet med alle detaljer i den nye tilbudsstrukturen. Vi regner med at departementet fortsatt er åpen for å drøfte navneendring på utdanningsprogram for elektro, sier Larsen.

Les mer på
regjeringen.no
nho.no