Nelfos Kunnskapsløft 2018 - årets medlemsfordel

Kostnadsfri faglig oppdatering gjennom en landsomfattende rekke av intensive kurs og en fyldig nettkurspakke.

Nelfos kunnskapsløft 2018 er en ekstra satsing for å øke kunnskapen i medlemsbedriftene. 2018 er året for omfattende oppdatering av regelverket. NEK 400 blir revidert 1. juli. NEK 399 er allerede kommet i utvidet versjon som også omfatter næringseiendommer. Det skjer også viktige utvidelser i el kontrollserien innen NEK 405-3 og NEK 405-10. I tillegg er elbransjen preget av rask teknologisk utvikling med endrede krav på løpende bånd. Da er det ekstra viktig med riktig kompetanse. Last ned brosjyre her


Normendringer - Lokale kurs 

Store deler av hverdagen til Nelfos medlemmer er regulert og styrt av tekniske lover, forskrifter og normer. Hovedtyngden ligger i NEK 400 og NEK 700, men i senere år har også innholdet i NEK 405-serien og NEK 399 hatt stor betydning for elkontroll, installasjon og utførelse og dokumentasjon av arbeidet.

2018 er et viktig år da både NEK 399 og NEK 400 foreligger i ny utgave. I tillegg har det kommet utvidelser og nyheter i NEK 405-3 innen landbruk og NEK 405-10 for kontroll av båter, samt ny norm for eltakst.

Nelfo ønsker at alle medlemmer skal få tilstrekkelig og nødvendig informasjon om nyhetene og betydningen relevant regelverk har. Vi tilbyr derfor alle medlemsbedrifter fri adgang til lokale kurs i løpet av 2018.

Kursene, som vil gå høsten 2018, vil omhandle sammenhengen mellom lov, forskrift, normer med hovedvekt på nyheter i NEK 400. Som en avsluttende del går vi nærmere inn i praktisk sluttkontroll og dokumentasjon av anlegg.

Kursene gjennomføres lokalt fra medio august etter ønske fra lokalforeningene og medlemmer. Forelesere er fra Teknisk avdeling og eksterne med bakgrunn fra relevante normkomiteer.

Nettkurs
For å ivareta økt kunnskap og oppdatering innen andre viktige områder, tilbyr Nelfo alle medlemsbedrifter fri adgang til et utvalg aktuelle nettkurs. Noen kurs er spesielt beregnet på ledere, mens andre er spesielt beregnet på montører. Totalt tilbys 9 ulike kurs, i 3 ulike perioder gjennom året, innenfor viktige områder som dokumentasjon, regelverk og HMS. Nedlastede kurslisenser må påbegynnes innen 3 måneder etter nedlasting. Ubrukte lisenser vil bli slettet.

  Tidsrom

  Kurstitler

 

 

 

 

 

  April - juni

  Tema: Dokumentasjon

 

  Systemrevisjon

  L

  5 sikre ekom med NEK 700

  M

  5 sikre standard for boligdokumentasjon

  M

 

 

 

 

  Juli - sept

  Tema: Forskrifter og normer

 

  Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg

  L

  Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening

  M

  Bolignormen NEK 400:823

  M

 

 

 

 

  Okt - des

  Tema: HMS

 

  Bruk av innleie og bruk av utenlandske elektrofagarbeidere

  L

  Arbeider i høyden 

  M

  Branntetting for montører

  M

L = ledere, installatører og saksbehandlere   
M = montører, hjelpemontører og lærlinger

Les mer og meld deg på lokale kurs og nettkurs her