NVEs forslag til nye effekttariffer får slakt

Hele 27 av 30 organisasjoner som har sendt inn høringssvar til NVEs forslag om innføring av effekttariffer og abonnement på effekt, er negative til omleggingen.

Gjennomgangstonen i høringssvarene er at man er skuffet over at NVE ikke har vurdert andre modeller, og at de ikke har tatt seg tid til å vurdere de mulige negative konsekvensene av abonnert effekt. Dette viser en gjennomgang som EFO har foretatt. Les den her

Les Nelfos høringssvar og fellesinnspillet der Nelfo her med her