Dette er lønnsoppgjøret 2018

Årets lønnsoppgjør blir gjennomført som et samordnet oppgjør. Samordnet oppgjør betyr at NHO og henholdsvis LO og YS forhandler alle sine tariffavtaler under ett, i ett felles forhandlingsløp.

Denne oppgjørsformen velges når det er store, prinsipielle spørsmål som må avklares mellom partene. I år er det særlig spørsmål knyttet til AFP-ordningen og tjenestepensjon som er bakgrunnen for at man har valgt et samordnet oppgjør.

Les mer på nho.no her