Velkommen til Nelfos stand på Eliaden 29. - 31. mai 2018!

Nelfos stand finner du i D-hallen, standnr D 01-11

Rett ved siden av, standnr D 01-12, finner du teknologistanden #Smartere, som er et samarbeid mellom Nelfo, Schneider Electric og Telenor.

På Nelfos stand vil du møte et bredt spekter av det medlemstilbudet Nelfo har. Bli oppdatert på nyttigeaktiviteter, medlemsfordeler, produkter og tjenester – flere spennende nyheter med premiere på Eliaden.

 • Nelfoeksperten
  Appløsning som gir montøren faglig informasjon i felt; korte artikler om elinstallasjonsspørsmål og nyttige beregninger. Elmagasinet digitalt. På mobil og nettbrett – iOs og Android.

 • Digitale normer
  Digital portal som gir tilgang til elektrotekniske normer. Søkbare, mulighet for notater og bokmerker, link til FAQ. NEK 399 og NEK 400 blir de første som lanseres digitalt, foreløpig lanseringsdato er høst 2018. NEK 399 blir vist på Eliaden.

 • Årets medlemsfordel – Nelfos kunnskapsløft
  Kunnskapsløftet 2018 skal sørge for at de ansatte i medlemsbedriftene har riktig og nødvendig kompetanse. Dette ekstra kompetanseløftet er en eksklusiv kostnadsfri medlemsfordel, som består av lokale kurs på fire timer, og en nettkurspakke på områder som dokumentasjon, regelverk og HMS. Kursene på fire timer, som starter til høsten, tar utgangspunkt i nye NEK 400, NEK 399 og NEK 405. Nettkurspakken omfatter 3 x 3 kurs med 3 kurs i Q-1, 3 kurs i Q-2 og 3 kurs i Q-4.

 • Elforlagets produkter  Elforlaget utgir fag- og håndbøker for bransjen. De mest kjente er Montørhåndboka og Normguiden. Disse oppdateres etter ny NEK:2018. En del av bøkene fås i digital utgave.  Forlaget utgir også lærebøker for elektrofagutdanningen på Vg1, Vg2 og Vg3. Alle disse bøkene finnes også i digitale utgaver.
 • Febdok er markedsledende innen beregning av elektriske anlegg i Norge, og benyttes i dag på boliginstallasjoner, offshore, sykehus, industri og næringsbygg. Siste versjon ivaretar nye krav til utkobling i NEK 400:2018. Møt oss på Nelfo stand.
 • Eldata 
  Ny versjon av Eldata-elektrobransjens pris og kalkulasjonsverktøy
  Spar tid med, egne, forhåndsinnstilte kalkylefaktorer
  Juster nøkkeltall, timer og varer raskt – se resultatet umiddelbart!
  Se resultat i timer og pris, mens du jobber med prosjektet!
  Oversiktlig sammenlikningsfunksjon som automatisk kan velge beste pris.
 • NIK - Nelfo Internkontroll 
  IK-system utviklet for bransjen. Full digital løsning. Gjør avvikshåndtering og risikovurderinger med enkel appløsning. Ha alt klart for tilsynsbesøk
 • Nelfo Integrator
  - elektrobransjens totalløsning for dokumentasjon. Består av modulene Nelfo Internkontroll (NIK), Internkontroll kunde (IKK), Styringssystem for Plan- og Bygningsloven (PBL) og Forvalting, Drift og Vedlikehold (FDV). Full digital løsning med appmuligheter.
 • Nelfoskolen
  Nelfoskolen tilbyr fagopplæring, etterutdanning og kurs innen teknikk og forskrifter for elektro og ekom, samt bedriftsledelse, oppdrags- og prosjektledelse. Som medlem av Nelfo kan du påvirke hvilke kurs og hvor et kurs skal arrangeres via din lokalforening.
 • Elskolen – nettkurs og lærlingeopplæring 
  Nelfo tilbyr bransjetilpassede nettkurs innen regelverk og HMS. Elskolen er bransjeledende på opplærling av lærlinger innen elektriker, telekom. og energifagene. Nelfo har også Praksisloggen som er et heldigitalt dokumentasjonsverktøy for opplæring innen elektrofagene fra 1. dag på videregående skole, til avlagt fagprøve.
 • Nelfo Forsikring
  Nelfo tilbyr bransjetilpasset forsikringsdekninger for Nelfo medlemmer. Riktige vilkår og forsikringsdekning spesielt tilpasset bransjen. Gunstige priser med garantert besparelse på minst 20%.

 • Næringspolitiske prosjekter.
  Næringspolitikk er et viktig satsingsområde for Nelfo. Forutsigbare og gode rammebetingelser er avgjørende for medlemsbedriftenes konkurransekraft og lønnsomhet, samtidig som det bidrar til markeds- og næringsutvikling. Nelfo driver derfor offensiv påvirkning av politiske myndigheter. I brosjyren "Næringspolitiske saker 2018" kan du lese om de viktigste sakene for Nelfo og hva vi har oppnådd av resultater.
 • Integra 
  Integra er bransjeforeningen for automatisering og digitalisering. Medlemmene leverer automatiseringsløsninger til blant annet bygninger, industrien og samferdselsområdet. Omfanget av automatisering øker i alle sektorer, og Integra arrangerer viktige møteplasser for medlemmene og deres kunder. Bli medlem i Integra og ta del i et viktig nettverk. Benytt muligheten – som Nelfo-medlem får du gratis medlemskap ut 2018, og deretter kun kr 5 000 pr år.
 • IEE – Interessegruppen for energieffektivisering er et tilbud til bedrifter som satser på energieffektivisering og smarte energiløsninger. Vi tilbyr møteplasser og verktøy som kan hjelpe medlemmene inn i markedet. I tillegg arrangerer IEE regionale frokostmøter om energieffektivisering og konferansen Energismarte bygg. Markedet er i stor utvikling, så bli medlem og hold deg oppdatert. Gratis medlemskap ut 2018, deretter kr 5 000 pr år.

 

På standen finner du følgende Eliadetilbud:

 • Febdok og Eldata gir i år 20 % messerabatt ved kjøp av nytt produkt grunnpakke på messen via Nelfo butikken.
 • Alle moduler i Integrator gratis ut 2018. Forutsetter binding ut 2019. Tilbudet gjelder til og med 8 juni 2018.

 • Nelfos kunnskapsløft

 • NEK 400:2018 - NEK 400 er en samling av 43 delnormer innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Normen spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske lavspenningsanlegg. Forhåndsbestill nå.

 

Du finner også videoer med litt informasjon her