Innblikk 1/18 - nøkkeltall og næringspolitikk

Innblikk inneholder et utdrag fra Nelfos markedsrapport, som utkom i begynnelsen av 
mai, i tillegg til noen aktuelle næringspolitiske saker med betydning for markedsutviklingen.

Markedet
Samlet verdi av elektroarbeider  (inkl. el-automasjon) er anslått til om lag 61 mrd. kr i 2017, en vekst på om lag fire prosent, målt i faste priser. Elektro tilknyttet bygg vokste i 2017 med solide 6 prosent, der høy boligbygging er den viktigste enkeltårsaken. Sterk vekst i investeringene i energianlegg bidro også positivt. Det forventes en vekst i samlet verdi av elektroarbeider på fire prosent neste år og to prosent i 2020. 

Næringspolitikk
Vi har tatt med noen aktuelle næringspolitiske saker med betydning for markedsutviklingen. Her kan nevnes endring i byggteknisk forskrift og uttslippsfrie fjorder og byggeplasser. I tillegg nytt fra Integra og IEE samt kommende arrangementer.

Last ned Innblikk her (krever innlogg)