Fjordene skal bli utslippsfrie

Ferger og cruiseskip skal bli utslippsfrie innen 2026. Stortinget ber regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder, samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030.

Illustrasjonsfoto: Brødrene Aa

Dette innebærer å innføre krav om nullutslipp fra turistskip og ferger i verdensarvfjordene så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026.

-Elektrifisering av maritim sektor i tillegg til landstrøm er svært god miljø- og klimapolitikk. Nelfo har hatt temaet på dagsorden i flere år og det er gledelig at Stortinget tar grep og implementerer strenge miljøkrav for skipstrafikken slik at klimamålene kan nås, sier Tore Strandskog i en kommentar.

Vedtaket innebærer i praksis at alle turistskip som går i trafikk langs kysten nå må planlegge for utslippsfri innseiling. Eksisterende skip må tilrettelegges for elektrisk fremdrift med batteripakker og/eller hydrogen. Flere nye skip har, eller planlegger, slike løsninger. I tillegg må det tilrettelegges med landstrøm i havnene slik at skipene kan lade når de ligger til kai.

Stortinget ber regjeringen dessuten arbeide for en internasjonal standard og etablere en strategi for landstrøm og ladestrøm i de største havnene og cruisehavnene i Norge innen 2025. Dette inkluderer en felles standard for klima- og miljøkrav i norske havner.

Les innstillingen her

Les om workshop maritim elektrifisering her