Verdens beste på utslippsfrie byggeplasser

Klima-og miljøminister Ola Elvestuen (V) roser næringslivets satsing på fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Fredag 14. juni fikk han overrakt en veileder for kutt av utslippene på norske byggeplasser. – Her gjør Norge noe som ingen andre er i nærheten av. Vi viser ikke bare at det er mulig å redusere utslippene, men også hvordan det skal gjøres, sa Elvestuen.

Klima-og miljøminister Ola Elvestuen (t.h.) og adm.direktør Nils Kristian Nakstad i Enova var begge strålende fornøyd med at byggebransjen har fått en veileder for utslippskutt. Foto: Camilla M. Granheim/Energi Norge.

Løsningene finnes
Veilederen er utarbeidet av DNV GL på oppdrag av Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Byggevareindustrien, Nelfo, Klimaetaten i Oslo kommune og Enova. Den er utformet som en enkel sjekkliste, og gir råd om hvordan utfordringene på veien mot en fossil-og utslippsfri byggebransje kan løses.  Veilederen har møtt stor interesse hos både bedrifter, politikere og myndigheter. 

De nødvendige løsningene er tilgjengelige i dag, påpekte Erik Dugstad fra DNV-GL i sin presentasjon av veilederen. Omleggingen er mulig nå, dette er ikke bare et fremtidsscenario, understreket han.

Politikken må spille på lag
Byggenæringen er landets største fastlandsnæring og vil spille en viktig rolle for kuttene Norge skal gjennomføre innen 2030, påpekte Elvestuen da han mottok veilederen foran en fullsatt sal i Næringslivets hus. 

NHO-direktør Kristin Skogen Lund er fornøyd med at næringslivet selv har tatt tak i et utslippsområde som til nå har gått under radaren. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO er også fornøyd med at næringslivet selv tar tak i utslippskuttene på byggeplassene.

-Vi må få en klimapolitikk som spiller på lag med bedriftene. Dersom næringslivet ikke mobiliserer, når vi ikke klimamålene, fastslo hun i sitt innlegg.

Adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova mener veilederen vil spille en viktig rolle i utviklingen av lavutslippssamfunnet.

– Utslippene fra byggeplassene må ned mot null. Derfor er det arbeidet som er lagt ned gjennom denne veilederen så viktig. De aktørene i bransjen som vil vise at de mener alvor med sitt klimaengasjement, har fått god starthjelp nå, sa han. 

– Enova skal gjøre sitt for å støtte opp under dem som går foran, slik at dette markedet vokser både i tilbud og etterspørsel. Vi gir allerede støtte til innkjøp av tyngre biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner. Vi kan også gi støtte til dem som tilbyr fossilfri varme på byggeplass, spesielt innovative konsepter, sa Nakstad.

Alle skal med
Fossil-og utslippsfrie byggeplasser er et viktig mål for Nelfo, fastslår næringspolitisk direktør Tore Strandskog.

-For Nelfo er målet å hel-elektrifisere byggeplassene. Vi mener el er bedre enn fjernvarme til for eksempel varme og tørk, og vi ønsker oss helelektriske anleggsmaskiner, sier Strandskog.
Han varsler at fossil- og utslippsfri byggeplasser blir et viktig tema under Arendalsuka i august.

- Nelfo kommer til å jobbe knallhardt med dette temaet framover. En viktig oppgave for Nelfo nå blir å få flere medlemsbedrifter med på utviklingen. Fremtiden er elektrisk, og for å stjele et motto fra politikken: Alle skal med, sier Strandskog.

Se alle innleggene på YouTube

Se video fra frokostmøtet her 

Veileder i engelsk versjon