Nelfo på Arendalsuka 13. – 18. august

Nelfo kommer også i år til å være aktiv på Arendalsuka. Maritim elektrifisering, intelligent trafikk, utslippsfrie byggeplasser og alternativer til nettinvestering blir temaer.

«Infrastruktur for maritim elektrifisering» arrangeres onsdag 15. august kl. 12-14 i Næringslivets Hus (Mør biffhus) i samarbeid med Elektroforeningen og Bellona. Gigabatteri i alle norske havner? Storstilt nettforsterking? Lokal energiproduksjon? Hydrogen? Hva må til av insfrastruktur for heleelektrifisering av norsk maritim sektor? Dette er noen av spørsmålene som skal diskuteres.

Les mer her 

Se videoinnslag her

«Forbrukermakt i strømmarkedet». Kan tilpasninger hos husholdningene være et alternativ til nettinvesteringer? Seminaret avholdes onsdag 15. august kl 1400-1530 i Næringslivets Hus (Mør biffhus). 

Ifølge myndighetene er kapasiteten i strømnettet i ferd med å sprenges. Mange peker på husholdningenes anskaffelse av induksjonstopper, elbiler og direktevarmere for tappevann som en utløsende årsak til dette. Men er det slik det henger sammen? Eller kan det hende at husholdningene faktisk er løsningen på – og ikke årsaken til -nettutfordringene?

Under arrangementet vil Nelfo lansere en helt ny rapport som tar for seg mulighetene for forbrukerfleksibilitet i husholdningene som et alternativ til nettinvesteringer. Rapporten gir en redegjørelse av den nasjonale effektproblematikken, potensialet for forbrukerfleksibilitet, en analyse av ulike virkemidler som kan øke nettutnyttelsen, samt anbefalinger til offentlige rammevilkår.

Les mer her

Se videoinnslag her

"Intelligente veier og næringsutvikling" arrangeres tirsdag 14. august kl. 14-16 av Integra og NHO i Næringslivets Hus (Mør biffhus). Der ser man på mulighetene for verdiskaping knyttet til digitalisering av transportsektoren. Kan myndighetene bruke pengene på en måte som bidrar både til nye veier, men som også gir norsk næringsutvikling? Og hvordan kan sentrale og regionale myndigheter (SVV og fylkene) som har "skoene på" gå frem for å etterspørre ny teknologi? Og kan Norge utnytte fortrinnet som teknologileverandører også internasjonalt?

Les mer her

Se videoinnslag her

«Utslippsfrie byggeplasser» arrangeres i samarbeid med Bellona tirsdag 14. august kl. 0900 – 1200 i Eureka kompetansesenter. Byggeplassen er en sentral problemstilling for fremtidens byer. I dag benyttes det hovedsakelig fossile anleggsmaskiner og fossil oppvarming på byggeplassene som er en betydelig kilde til klimagassutslipp og sentral problemstilling for fremtidens byer. Utslippene påvirker både menneskene som jobber der og som bor der. Hvordan skal dette løses? 

Les mer her

"Fagfolk i manko"
Norge vil mangle nær 100 000 fagarbeidere i 2035, mange innen elektrofagene. Det skjer samtidig som Norge skal ta i bruk ren, elektrisk kraft på nye områder. Hvem skal gjøre jobben?

Paneldiskusjon med Ove Guttormsen (administrerende direktør i Nelfo), Jan Olav Andersen (leder av EL og IT Forbundet), Jonas Bals (forfatter av Hvem skal bygge landet?) og Turid Kristensen (stortingsrepresentant for Høyre).
Onsdag 15. august 10.00 - 11.30, Bankgården
Arrangør: EL og IT Forbundet

Les mer her