Seminar om samferdsel på Arendalsuka

Transportsektoren er i endring. Ny teknologi og digitalisering påvirker hvordan vi bygger og bruker veiene. Hvordan kan vi få mer og sikrere vei for pengene ved å ta i bruk nye digitale løsninger? Og hvordan kan Norge ta en ledende posisjon og utvikle nye næringer? Delta på seminaret: Intelligente veier og næringsutvikling på Arendalsuka. 

Seminar: Intelligente veier og næringsutvikling

Tid og sted: 14. august kl. 14- 16 på Mør Biffhus i Arendal

Arrangør: NHO, Integra og Nelfo

NHO og Integra ser på mulighetene for verdiskapning knyttet til digitalisering av transportsektoren, og hvordan utbyggerne kan gå frem for å etterspørre nye løsninger.Få innsikt i et område i kraftig utvikling.

Program:

  • Innledning; trender og tempoet i utviklingen, og næringslivets behov NHO og Integra
  • Presentasjon om Themarapportene; om potensialet for næringsutvikling og verdiskapning knyttet til digitalisering og ny teknologi i transportsektoren. Thema Consulting,Eivind Magnus
  • Leverandørene om teknologien; hva finnes og hvilke muligheter ligger i teknologien. Om løsningene og hvordan den kan benyttes. Vidar Låte, Aventi Technology
  • Eksempel fra markedet, fremtidsrettede og innovative anskaffelser. Hvordan vil/ kan Nye Veier etterspørre fremtidsrettet teknologi i sine prosjekter? Johan Arnt Vatnan, Nye veier
  • Debatt: Åsmund Aukrust, AP (E&M) og Bengt Rune Strifeldt FrP (T&K), Vidar Låte, Eivind Magnus. Ledes av Per Steinar Jenssen, NHO

Målgruppe: 
Vegmyndighetene, politikere – sentralt og regionalt, transportnæringen og teknologibransjen.

Seminaret Intelligente veier og næringsutvikling krever ikke påmelding - se karthenvisning under Arendalsuka her.