Enova gir støtte til energitiltak på hytta

Gladmelding til landets hytteeiere - fra i dag kan også eiere av fritidsboliger benytte seg av Enovas støtteordning til boligeiere. I tillegg til solceller og varmestyringssystemer utvides listen over tiltak som støttes til å inkludere akkumulatortanker, som gjør det mulig å lagre energi. Målet er å begrense effektutfordringer i strømnettet

-Av de 465 000 fritidsboligene i Norge er cirka 75 prosent knyttet til strømnettet. Samtidig stiller stadig flere tilnærmet samme krav til komfort på hytta som hjemme. I typiske hytteområder kan det skape utfordringer for det lokale strømnettet som ikke er dimensjonert for dette. Om flere hytteeiere gjennomfører energitiltak som avlaster nettet kan det bidra til å redusere belastningen. Enova er spesielt opptatt av å stimulere til effektutjevnende tiltak, sier Gunnel Fottland, utviklingssjef for energforsyning og sluttbruk i Enova.

Les mer på Enova.no