Søk midler til utslippsfri maritim transport

PILOT-E utlyser nå 100 millioner kroner til å utvikle løsninger for null- eller nær nullutslippsløsninger for maritim transport og til løsninger eller forretningsmodeller som kan gi vesentlige utslippskutt i den landbaserte industrielle verdikjeden. PILOT-E er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova og ble startet i 2015.

Første generasjon elektriske fartøy er nå på vei med over 40 batteriferger og en rekke andre fartøy er på planleggingsstadiet eller allerede sjøsatt. Nå etterlyses lav- eller nullutslippsløsninger for enda flere segmenter innen maritim transport. 

Pilot E åpner for å støtte prosjekter som skal utvikle konsepter med lengre rekkevidde, høyere fart over lengre strekninger eller mulighet for hyppigere avganger, både for transport av personer, gods og andre operasjoner til sjøs. Innen mange av disse segmentene er fullstendig nullutslipp ennå ikke innen rekkevidde, og utslippsfri drift i deler av driftsmodus kan være et viktig steg på veien. Les mer her 

Dersom du sitter på løsninger for utslippsfri maritim transport eller løsninger for en mer klimanøytral industri, send søknad innen 10. oktober 2018. Se utlysningsteksten her