Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming vedtatt

Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslippene og erstatte oljefyr med fornybar oppvarming. Les forskriften her.

- Forbudet sender et klart signal om at vi nå skal over på fornybare oppvarmingsløsninger – fossil olje til oppvarming hører fortiden til, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Oljefyrforbudet er beregnet å redusere utslippene med minst 340 000 tonn CO2 årlig, i gjennomsnitt over perioden 2016-2035. Dette tilsvarer omtrent utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo. Les mer på regjeringen.no her

-Dette gir store muligheter for gode klimavalg. Det er i dag mulig å velge helelektriske varmeløsninger i bygg inntil 1000 kvm. Nelfo jobber for at man også i bygg over denne grensen skal kunne velge lønnsomme helelektriske varmeløsninger, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i en kommentar. Les egen nyhetssak her: Forslag til endring i byggteknisk forskrift fordyrer