Bidra til nye løsninger for transportsektoren

Pilot-T, som er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, er et tilbud til norske bedrifter om å bidra i utviklingen av ny teknologi og nye løsninger til nytte for transportsektoren. Formålet er å støtte løsninger som bidrar til et digitalisert transportsystem som gir bedre fremkommelighet, sikkerhet, reduserte utslipp og reduserte kostnader.

Dette kan være:  

  • Informasjonsteknologi/digitalisering av transporttjenester
  • Mobilitet som en tjeneste (Moblity as a Service – MaaS)
  • Automatisering/ autonome transportmidler
  • Sensorbasert infrastruktur

Forskningsrådet utlyser nå inntil 40 mill. kroner til innovasjonsprosjekter som bidrar til at ny teknologi tas raskere i bruk. Dette er prosjekter hvor bedrifter og forskningsmiljøer samarbeider om resultatene som gir økt verdiskaping for bedriften.

Les mer om Forskningsrådets utlysning 

Innovasjon Norge har satt av inntil 25 mill. kroner til innovasjonsprosjekter i utvikling- og demonstrasjonsfasen.  Disse prosjektene er forbi forskningsstadiet og handler om å ta i bruk kunnskap i utvikling av nye løsninger, produkter og systemer. Norske bedrifter i alle størrelser og gründere over hele landet kan søke.

Les mer om Innovasjon Norges utlysning