Stor interesse for energieffektivisering

Eiendomsbransjen søker smarte energiløsninger, og deler villig sine ambisjoner og erfaringer. Smedvig Eiendom installerer solenergi og panelovner fremfor vannbåren varme. Hinna Park innrømmer at byggene de bygget for bare 14 år siden bruker for mye energi, og bekrefter med det at sparepotensialet også i relativt nye bygg er stort.

Dette kom frem på et frokostmøte på Sola 9. januar som ble arrangert av IEE. 65 engasjerte personer, som representerte byggherrer, rådgivere, installatører og entreprenører, deltok på møtet.

Rune Augenstein, Teknisk sjef og Sjur Chr. Monsen, Markedsdirektør i Smedvik EiendomRune Augenstein, Teknisk sjef og Sjur Chr. Monsen, Markedsdirektør i Smedvik Eiendom

Smedvig Eiendom fortalte om sine ambisiøse utviklingsprosjekter, der de planlegger å bygge et kunnskapssenter for bygg- og anleggsbransjen.

-Den største energibesparelsen oppnås ved å samlokalisere flere bedrifter, og dele på kontorfasiliteter, møterom, showrom og lager, men også ved å dele bilparken. I tillegg til å bygge effektive arealer, må det utvikles tjenester i form av apper der leietakere kan reservere møterom og parkeringsplasser, sa markedsdirektør Sjur Chr. Monsen. -Smedvig Eiendom utvikler flere bygg med høye ambisjoner, som energimerke A og Breeam Excellent-klassifisering, og velger solcellepanel og panelovner fremfor vannbårne systemer, sa teknisk sjef Rune Augenstein.

Hinna Park har de siste 15 årene utviklet eiendommer med stadig bedre energimerke og høyere energiambisjon. Tore André Eide, daglig leder i Hinna Park, understreket spesielt at gamle, dårlige bygg medfører store utfordringer, som gir seg utslag i høye driftskostnader. Han etterlyste større fokus på og involvering av drift i prosjekteringen.

Sven-Erik Åkerman, Avdelingsingeniør Egersund kommuneSven-Erik Åkerman, Avdelingsingeniør Egersund kommune

Belysningsguru Sven-Erik Åkerman fra Egersund kommune fortalte om hvorfor kompetanse er viktig ved valg av riktig belysningsanlegg. Lyse Energisalg presenterte sin satsing på totalleveranser av solcelleanlegg og Schneider Electric fortalte om hvordan anlegg for elbillading bør planlegges og løses i yrkesbygg og borettslag etter hvert som antallet elbiler øker. Til slutt oppfordret Geir Pedersen, daglig leder i Spider Industrier i Tromsø, elektrobransjen til å tilegne seg ny kompetanse, for å kunne være de gode rådgiverne på nye energiløsninger som markedet etterspør. Utviklingen går raskt, og det er viktig å holde seg oppdatert på nye løsninger.

IEE planlegger nye frokostmøter rundt om i landet. Meld deg inn i IEE her og hold deg oppdatert på utviklingen.