Nyheter i NEK 405-serien

NEK 405 er nå revidert etter at det i 2017 var høring på følgende dokumenter i NEK 405-serien: Elkontroll i fiske, fangst og lastefartøy og elkontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen.

NEK 405-serien stiller krav til kontrollforetak og til elkontrolløren. Elkontroll er et suplement (en tilleggstjeneste), og må ikke sees i sammenheng med offentlig kontroll utført av Det lokale eltilsyn. For å gjennomføre elkontroll iht. NEK 405 stilles det egne krav til dokumentert kompetanse.

De to dokumentene som nå er klare er:

NEK 405-10
- Elkontroll i fiske, fangst og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter       

NEK 405-3, tillegg B
- Elkontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen

Tillegg B vil være tilgjengelig i Nelfobutikken om kort tid. Innholdet stiller skjerpede krav til kompetanse for den som skal utføre elkontrollen. Se nærmere veiledning nedenfor.

Nelfo deltok i høringen av begge dokumentene med et høringssvar basert på innspill fra lokalforeninger og behandlet i teknisk utvalg og sentralapparat.

Sentralt i høringssvaret var Nelfos syn på sertifiseringsordningen opp mot krav til formell kompetanse regulert av forskrift om elektroforetak mv. Kompetansekrav vedrørende elkontroll, elkontroll iht. 405-serien og sertifisert elkontroll er spesifisert i veiledning nedenfor.

Nelfoskolen oppdaterer innhold i kursene "Elsikkerhet i landbruk" og "Elkontroll NEK 405-3" i tråd med de nye endringene.

Relevante veiledninger: 

Regimer ved elkontroll

Informasjon om NEK 400-3, tillegg B