Høyt konfliktnivå i prosjektmarkedet

Nelfo opplever økende uro blant medlemmene innen elektrobransjen som jobber
i totalentrepriser i Oslo-området.

– I visse deler av markedet er konfliktnivået unødvendig høyt og verdikjeden bruker altfor mye ressurser på konflikter og advokatbistand, sier næringspolitisk dirketør Tore Strandskog til bygg.no. Det er i første rekke konflikter som går på forståelse av kontrakter og at partene ikke blir enige om sluttoppgjør som dominerer bildet.

– Konfliktene haler ut i tid og presser likviditeten til små og mellomstore bedrifter, og man ender ofte i en situasjon der underentreprenøren gir etter for totalentreprenøren for å få inn de pengene man kan. Jeg vil ikke påstå at det er en bevisst strategi fra enkelte totalentreprenører, men vi ser at det er et økende problem for underentreprenører i elektrobransjen, sier han.

Les hele saken på bygg.no her