Offentlig ekom viktig for kraftforsyningen

Kraftbransjen har lenge satt krav til at selskapene skal kunne drifte infrastrukturen uavhengig av offentlig elektronisk kommunikasjon. En ny rapport, utført på oppdrag av NVE, viser at økt digitalisering og ny avhengighet kan endre dette bildet.

Kontrollpanel, Hakavik kraftverk. Foto: Stig Storheil (Lånt fra rapporten)

Rapporten beskriver bruken av offentlig ekom i kraftforsyningen og vurderer fremtidige trender og utfordringer. Offentlig ekom spiller allerede en vesentlig rolle i kraftforsyningen som helhet, og betydningen vil trolig øke i tiden framover. Med nye nettverksteknologier vil skillet mellom private og offentlige nett viskes ut.

Ettersom bransjen tar i bruk stadig mer avanserte digitale tjenester og IKT til overvåking av nettene og mer effektivt vedlikehold, kan det også tenkes at den tidligere uavhengigheten til offentlig mobilkommunikasjon gradvis forvitrer. 

Rapporten viser at offentlig ekom er viktig for kraftforsyningen som helhet og betydningen kommer trolig til å øke i tiden fremover. Dette betyr ikke nødvendigvis at bortfall av offentlig ekom vil få kritiske følger for evnen til å produsere og distribuere elektrisk kraft. Offentlig ekom benyttes i dag primært i støttefunksjoner som markedsplasser, kundekontakt, administrasjon og tredjepartstjenester, samt til overvåking og styring av mindre anlegg.

En av driverne for økt avhengighet er omlegging til skybaserte tjenester. Rapporten hevder dessuten at virtualisering, som del av LTE, vil viske ut skillet mellom private og offentlige nett.  Et spørsmål som reises er hvorvidt et slikt skille er meningsfylt for den fremtidige regulering av kraftforsyningen.

Last ned rapporten på nve.no her