Nye skatteregler for diett

Fra 1. januar 2019 blir de skattefrie diettsatsene redusert på flere punkter.

  • Innenlandsreiser uten overnatting, 200 kroner på reiser mellom 6 og 12 timer, 400 kroner på reiser over 12 timer
  • Skattefri overtidsmat begrenses til samme sats, 200 kroner, forutsetter arbeid sammenhengende i 10 timer
  • Utenlandsreiser samme sats som innenlands, 754 kroner hvis overnatting på hotell uten frokost  

Hvis det betales ut høyere diettsatser enn de skattefrie, innebærer dette at det må splittes i en skattefri og en skattepliktig del. Det vil gjelde for alle som følger statens satser eller andre satser som er høyere enn de skattefrie. For utenlandsreiser har det til nå vært skattefritt å følge varierende satser avhengig av hvilket land man reiser i.

Les mer på nho.no her

Les mer på skatteetaten.no her