Fem millioner til Wi-Fi i kommunene

Hele 34 norske kommuner får til sammen 510 000 euro fra EU i den første tildelingen av WiFi4EU-midler. Hver kommune som har fått innvilget sin søknad, vil motta 15 000 euro som skal dekke kostnader knyttet til utstyr og installasjon av offentlige Wi-Fi-soner.


Initiativet vil bidra til gratis internettaksess av høy kvalitet til innbyggere og besøkende i sentrale deler av kommunene som parker, møteplasser, bibliotek, turistområder og offentlige bygninger.

Her er det store muligheter for våre medlemsbedrifter som driver med installasjon av elektriske og elektroniske løsninger. Vil du vite mer om ekom og autorisasjon fra Nkom, les mer her

EU investerer 120 millioner euro frem til 2020 med mål om å finansiere utbygging av Wi-Fi-soner i minst 6000–8000 kommuner i Europa. Norske kommuner får til sammen 510 000 euro (nesten 5 millioner kroner) av den første EU-potten på 42 millioner euro. Resten av potten tildeles i bolker frem mot 2020.
Les mer på nkom.no her.