Sammen for å redusere prosjektkonflikter

Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange prosjekter. Det pektes på uheldig praksis i håndtering av kontraktsbetingelser, krevende samarbeidsklima og mange konflikter. Bransjen får ved dette et dårlig omdømme og prosjektgjennomføringen blir lite effektiv. I tillegg bruker aktørene store beløp på advokater. For å bedre denne situasjonen har Nelfo tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt i byggenæringen.

Medlemsundersøkelser
Nelfo har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemmer i Oslo og omegn for å kartlegge omfanget av konflikter, og byggenæringen (BNL) har gjort det samme. Mye av den samme frustrasjonen som kommer frem på elektrosiden gjenspeiles også blant øvrige byggfag. 

Arbeidsgruppe
Med dette som bakgrunn har Nelfo tatt initiativ til et samarbeid med BNL. Målet for arbeidet er å redusere antall konflikter i byggeprosjekter og øke effektiviteten og kvaliteten. Det må utvikles en kultur for profesjonelt samarbeid og forhindre at byggeplassen blir en kamparena. Her har alle aktørene i bransjen et felles ansvar. Nelfo og byggenæringen tar problemet på alvor og ønsker å finne konstruktive løsninger på dagens utfordringer. Næringen trenger et godt omdømme for å sikre god rekruttering til byggebransjen. Da er det viktig at byggenæringen fremstår som en trygg arbeidsplass med utfordrende og spennende oppgaver for dagens ungdom.

Fire regionale møter
Det blir i høst gjennomføres fire workshops i hhv. Tromsø, Trondheim, Stavanger og Oslo. Arrangementet forankres hos regionsjefene, og deltakerne vil i denne omgang være entreprenørene – totalentreprenør og underentreprenør. Når de fire regionale møtene er gjennomført, vil de samlede innspillene presenteres for byggherrer og rådgivere. For å finne gode løsninger er vi avhengig av samarbeid i hele verdikjeden.

Ansvarlige organisasjoner: EBA, Nelfo, Rørentreprenørene, VBL, NML, MLF, VKE, TEF, NAML.